Inbjudan till Robertsfors MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Robertsfors MS

Tävling:

Gumboda Återstartsracet

Tävlingen inlagd:

2022-08-25

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fredrik Rönnbäck

Biträdande Tävlingsledare:

Marina Burman

Racecontroller:

Kennet Svensson

Domare:

Thomas Fredriksson

Teknisk chef:

Magnus Olofsson

Säkerhetschef:

Ingemar Larsson

Miljöchef:

Peter Jonsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gumboda Motorstadion

Tidsplan:

Besiktning: 07.00 - 09.00

Anmälan: 07.00 - 08.30

Förarsammanträde: 09.30

Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Löpande i depån under dagarna. Samt på raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Enligt officiell inbjudan på Övre Norras hemsida (onbf.se)

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max: 140st och min:50st totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max: 140st och min:50st totalt.

Startordning:

Juniorer, damer, veteraner, seniorer.

Startuppställning:

6 bilar på startplattan.

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt officiell inbjudan på Övre Norras hemsida (onbf.se)

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Senior, dam, veteran: 300kr

Juniorer: 200kr

Avanmälan skall ske senast 2022-09-22 kl. 24:00,

annars debiteras en WO-avgift om 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Mats-Ove Bergström / 070-2127576

Återbud, telefonnummer:

Mats-Ove Bergström / 070-2127576

Anmälan till:

Anmälan Online senast 2022-09-19.

E-post:

robertsforsms@gmail.com

Övrigt:
Enligt officiell inbjudan på Övre Norras hemsida (onbf.se)


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se