Inbjudan till SMK Sala

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Sala

Tävling:

Återstartsracet Sören Karlsons minne

Tävlingen inlagd:

2022-08-28

Tävlingsdatum:

2022-10-08

Sista anmälningsdatum:

2022-10-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lina Zetterström

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Kenneth Svensson 070 512 44 77

Domare:

Stefan Lundqvist 070 570 12 00

Teknisk chef:

Kenneth Blixt 070 657 34 26

Säkerhetschef:

Patrik Flink 072 732 80 04 Louise Malmström 070 980 08 08

Miljöchef:

Linnéa Andersson 076 133 80 89 Alva Hortans 072 305 72 64
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Isätra motorstadion

Tidsplan:

Lördag 8/10
Administrativ incheckning och besiktning 07.00-09.00
Funktionärsmöte 09.05
Förarsammanträde 09.40
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan på plats samt raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar samt finaler.
Kvalen körs med 3 varv, finaler 5 varv.
Alternativspår körs minst en gång per heat och i finalerna.
A-,B- och C- finaler tillämpas i möjligaste mån i samtliga klasser.
Runner up tillämpas i finalerna.
Heaten är förlottade.
Startspåren är förlottade.
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta förare i heat för att få så jämna heat i kvalen.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1, vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 3, 2, 1 därefter
lottning.
Enl FR 7.5 och 7.6 - Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som står på startplattan.
Endast påfyllning utav bränsle och spolarvatten tillåtet.
Tävlingen kommer live sändas via sbf-play.
Vid för få antal veteraner lottas dessa in i seniorklassen. Vid för få antal damer lottas dessa
in i senior klassen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120 totalt

Startordning:

Junior, Dam, Veteran, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd, ljusstart. Vid ev. fel sker flaggstart.

Miljö:

Se G 6.1 med bulletin enligt FR-reglementet, avfall tas med hem. Uppsamlingskärl skall finnas under bilarna. Tomgångskörning max 1 minut.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bedöms utav startchef. Bestraffning 2 poängs avdrag utifrån heatets intjänade poäng. Tjuvstart utav samme förare i samma heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran: 300 kr
Junior: 200 kr
WO-avgift: 500kr
Avgiften betalas gärna innan Torsdag 6 Oktober till swishnummer 1232872281 märk då med
NAMN och STARTNUMMER, kontant eller swish vid den administrativa incheckningen på
tävlingsdagen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Sponsor priser kommer delas ut till utvalda finalister.
FR 10.2 förare som deltar i prisutdelning skall vara iklädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Lina Zetterström 073 903 46 86

Återbud, telefonnummer:

Raceoffice, SMS med namn, startnummer och klubb 070 291 02 92

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

sala@raceoffice.se

Depå/Övrigt

Hemma förare skall meddela minst 2st funktionärer per förare, vara med under minst 2 st
arbetsdagar inför tävling samt ta del och utföra 2 arbetsuppgifter på morgonen på
tävlingsdagen samt återställa denna efter tävling, dessa uppgifter utdelas utav
tävlingsledaren.

Vid större fordon (buss, etc) ring då Kenneth Blixt 070 657 34 26 och meddela detta så får ni
en anvisad plats.
DELAD bil anmäl detta i rutan för övrig info när du anmäler dig.
Om ni kommer kvällen innan betalas 150.- i camping avgift via swish.


Vid frågor smsa Lina Zetterström 0739034686, alt ring efter 17 på vardagar.
CYKELFÖRBUD PÅ HELA OMRÅDET UNDER TÄVLINGENS GÅNG!
Ingen el finns vid banan, inget dricksvatten finns att tillgå mer än vatten till försäljning i
kiosken.
PM anslås på anslagstavlan
G 6.1 En fylld 6kg pulverbrandsläckare samt att varje förare/team ska ha med
absorbering/godkänt saneringsmedel. Mängden som ska finnas att tillgå ska kunna absorbera
minst 10 liter per tävlingsekipage.
Saneringsmedel samt brandsläckare skall medföljas till besiktning samt förvaras synligt i
depån.Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se