Inbjudan till Kalmar MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar MK

Tävling:

Oktoberracet

Tävlingen inlagd:

2022-08-28

Tävlingsdatum:

2022-10-08

Sista anmälningsdatum:

2022-10-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Leena Tidman 0703132107

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

David Johansson 070-3672277

Domare:

Per-Erik Åberg 070-6580821

Teknisk chef:

Martin Carlsson 073-0313880

Säkerhetschef:

Kristina Gustavsson 070-2908707

Miljöchef:

Lina Leandersson 070-2848737
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skogstorps motorbana

Tidsplan:

Anmälan: 7.45- 9.00
Besiktning på startrakan: 8.00- 9.15
Förarsammanträde, vid huvudposteringen: 9.30
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på officiella tavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Seniorer, juniorer, dam/veteran
Alla klasser kör 3 omgångar. Poäng delas ut efter passerande av målflagg 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid
lika poäng räknas omgång 3, 2 ,1 därefter sker lottning utav tävlingsledningen.
Heaten körs 3 varv, finaler 5 varv.

Alla klasser kör A- final. B-final körs vid minst 18 anmälda vid anmälningstidens utgång. C-
final körs vid minst 24 anmälda vid anmälningstidens utgång.

Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren
har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker
av arrangören.


Om målflagga visas för tidigt kommer heatet eller finalen köras om.

Rödflaggat heat körs om direkt utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan
avflaggning av heatet och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och
spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteran

Antal startande i respektive klass:

Max 100 totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 40, max 100 totalt.

Startordning:

Senior, junior, dam/veteran.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt folkracereglementet och G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Senior 300 kronor
Junior 200 kronor

Efteranmälningsavgift 100 kronor. Arrangören beslutar om efteranmälan är möjlig.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid prispallen vid kansliet.

Upplysningar, telefonnummer:

Lina Leandersson 070-2848737

Återbud, telefonnummer:

Josefin Fredriksson 073-8146732

Anmälan till:

Endast via anmälan online.

E-post:

kmkanmalan@telia.com

El:
El finns ej att tillgå.

Ljud:
Vi har miljökrav på vår anläggning som gör att INGA tävlingsbilar får startas före kl.
8.00 och inte heller efter kl. 18.00, respektera detta tack!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se