Inbjudan till Fredriksbergs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fredriksbergs MK

Tävling:

Klubb- och Kommuntävlingen Inställd

Tävlingen inlagd:

2022-08-31

Tävlingsdatum:

2022-10-01

Sista anmälningsdatum:

2022-09-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Linda Lindblom Hedberg 070-585 73 60

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Gunnar Helghe

Domare:

Annsofi Carlsson 070-534 21 71

Teknisk chef:

Leif Magnusson 070-201 82 50

Säkerhetschef:

Mika Koukkari

Miljöchef:

Linus Lundberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hedparken, Tyfors

Tidsplan:

Incheckning och besiktning: 07.00-09.00

Förarmöte: 09.30 på startplattan

Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Efter tävlingsdagens slut.

Tävlingens genomförande:

Kommuntävlingen 3 kvalomgångar a 3 varv.

Vid lika poäng till final räknas högsta poäng först oavsett omgång, därefter omgång 3,2,1,
därefter lottning.

Finaler: Runner-up tillämpas. A-final oavsett antal anmälda i klassen, B-final vid 18 eller fler
anmälda i klassen, C-final vid 24 eller fler anmälda i klassen. Gäller samtliga klasser.

Efter avslutade finaler i kommuntävlingen får respektive klubb genomföra klubbmästerskap
inom ramarna för FR Traditionell. Regler/genomförande av resp klubbmästerskap ska lämnas
till tävlingsledningen före kl. 10.00.

Deltagare, klasser:

OBS !!! Tävlingen endast öppen för förare med gällande FR licens tävlandes för någon av klubbarna Fredriksbergs MK, Grangärde RRC, Sunnansjö MK och Ludvika MS! Junior, dam/veteran, senior.

Antal startande i respektive klass:

--

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

--

Startordning:

Junior, dam/veteran, senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enl gällande reglementen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat: En poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final: vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur finalen.

Däckbegränsning:

Enl reglemente, ej dubb.

Avgifter:

Juniorer: 200 kr
Dam/Veteran samt Senior: 300 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Kommuntävlingen: Priser till samtliga finalister

Klubbtävling: Resp klubb ansvarar för priser/prisutdelning på plats eller vid annat tillfälle.

Upplysningar, telefonnummer:

Anna Ekehov 070-302 72 10

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-398 51 91

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

OBS!!
Tävlingen endast öppen för förare med tävlingslicens FR hos någon av följande
klubbar; Fredriksbergs MK, Grangärde RRC, Sunnansjö MK och Ludvika MS!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se