Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Km3

Tävlingen inlagd:

2022-09-03

Tävlingsdatum:

2022-09-25

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:

Jeanette Forsén

Racecontroller:

Lars Jakobsson

Domare:

Göran Ekström

Teknisk chef:

Medelas i PM

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anmälan / Besiktning 09:00
Föraresamanträde 09:30

Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat kommer att anslås fortlöpande via länk på htp://folkraceadmin.se

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar som är för lottad.
Tre (3) varv körs i varje grundomgång och fem (5) varv körs i samtliga finaler.
Poängutdelning: 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid lika poäng till final räknas poäng i omgång 3, 2, 1 där efter lottning.
Poäng delas ut efter passerad målflagga.

Finaler körs med runnerup i samtliga klasser.

Finaler:
B-final vid minst 18 startande i klassen.
C-final vid minst 30 startande i klassen.
Vid färre än ett föranmält heat i dam eller veteran så kommer dessa att lottas in i senior
klass.
Alternativ spåret skall köras en gång per heat/final, vid ej kördalternativspår, uteslutning ur
heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

Junior, Dam, Senior, Veteran

Startuppställning:

6 bilar i bredd, flytande start

Miljö:

Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. Särskildhänsyn skall därför tas till miljön. Vid parkering/uppställning i depån,skall det under tävlingsbilen, finnas lämplig anordning föruppsamling av olje- och vätskespill. samt även presenning

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat kommer avdrag på 3 poäng på inkört resultat Man kan ej få negativ poäng. Ingen omstart av heat endast poängavdrag. I finalen sätts man under observation vid första tjuvstarten, vid den andra utesluts man

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Juniorer 200:-
Senior, Dam, Veteran 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser utdelas direkt efter finalerna.
därefter offentlighets görs anbudslistan i sin helhet.
Poängutdelning: 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid lika poäng till final räknas poäng i omgång 3, 2, 1 därefter lottning. Poäng delas ut efter
passerad målflagga.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593 (SMS)

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Samtliga boende på Gotland skall medföra en funktionär, Gärna fler


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se