Inbjudan till Tidaholms Motorklubb Daretorp

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tidaholms Motorklubb Daretorp

Tävling:

Klevabacken FINAL Västsprinten

Tävlingen inlagd:

2022-09-08

Tävlingsdatum:

2022-10-08

Sista anmälningsdatum:

2022-10-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kjell Jonsson 0705509052

Biträdande Tävlingsledare:

---

Racecontroller:

Kjell Jonsson 0705509052

Domare:

Bo Johansson 0707191210

Teknisk chef:

Bengt-Inge Åberg 0739741831

Säkerhetschef:

Jan Edlund 0767958583

Miljöchef:

Peter Lundgren 0708455361
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR på tid

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tidaholms Motorstadion Daretorp

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:30

Besiktning: 07:00 - 08:45

Förarsammanträde vid startplattan: 09:00

Första start: 09:30


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 omgångar, de 2 bästa tiderna slås samman till en sluttid.
Vid lika tid sker särskiljning från omgång 3, 2, 1.
Vid bruten eller ej startad omgång erhålls maxtid = 3min.
Klasser: Senior Framhjulsdrift, Senior Bakhjulsdrift, Damer, Veteraner och Juniorer.
Tävlingen ingår i cupen Västsprinten.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

---

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 110

Startordning:

Delges vid förarsammanträdet.

Startuppställning:

En och en.

Miljö:

Se G6.1. Se även bullentiner gemensamma regler.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart erhålls maxtid i omgång = 3min.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Junior gratis

Senior, Dam och Veteran 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser beroende på antal startande dock minst 3 priser i varje klass.

Efter tävlingens prisutdelning hålls prisutdelningen för Västsprintscupen innan anbuden dras.

Upplysningar, telefonnummer:

Jimmy Larsson 0708912276

Återbud, telefonnummer:

Carina Tagesson 0709276627

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

bjorkvik@hotmail.com

Delade bilar:

Var vänlig uppge i anmälan om ni delar bil och med vem/vilka under övrigt. Det går att dela
bil
inom samma klass

Bak- eller framhjulsdrift:

Skriv i anmälan i seniorklassen om ni kör bak- eller framhjulsdrift under övrigt.

Kiosk:

Kiosken är öppen.

Anbud:

Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga.

Hemmaförare:

Alla TMK-förare ska vid anmälan namnge två funktionärer över 15 år.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se