Inbjudan till Jönköpings Motorklubb, Taberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jönköpings Motorklubb, Taberg

Tävling:

Luciaracet 2022

Tävlingen inlagd:

2022-10-09

Tävlingsdatum:

2022-12-10

Sista anmälningsdatum:

2022-12-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mikael Pettersson 070- 7230026

Biträdande Tävlingsledare:

Kenneth Karlsson 073-6663029

Racecontroller:

Thony Bergström 070-4234261 Per-Erik Åberg 076-1499911

Domare:

Åke Gustavsson 073-0613987

Teknisk chef:

Fredrik Johansson 070-3401357

Säkerhetschef:

Henrik Nilsson 073-3848396

Miljöchef:

Michael Johansson 073-3560900
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tabergsbanan, sök tabergsbanan i google maps. Tel tävlingsdag, 070-7320026

Tidsplan:

Tidsplan: Anmälan Fredag 17.00-19.00 Lördag 06:00 - 08.00
(Anmälan i par)
Besiktning Fredag: 17.00-19.00
Besiktning Lördag: 06.00 – 08.00
Vid besiktning SKALL förarna vara iklädda sin overall och tävlingsskor. Resterande utrustning
skall finnas lättillgängligt.

Hemmaförare besiktar 06,00 - 06,30 för att sedan hjälpa
till i besiktningen.Förarmöte: 08:30 Vid prispallen
Funktionärsmöte: 08,30 Vid startljusen på startrakan.
Första start: 09:00

Resultatlistan anslås:

På den officiella anslagstavlan nedanför speakertornet samt på www.raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs som en partävling där förarna turas om att köra med samma bil. Varje
par
skall bestå av en tjej och en kille som delar på en bil. Första och tredje omgången körs av
tjejer,
andra och fjärde omgången av killar. Poängräkning 7,5,4,3,2,1. Femte omgången körs av den
som tagit mest poäng, vid lika poäng är det tjejen som kör.
Därefter kör de 6 bästa paren en final och då kör den som inte körde 5:e omgången. Samma
genomförande för seniorer och juniorer. Vid eventuell särskiljning till finaler är det bäst poäng
i
omg 5 som räknas först, därefter omg 4,3,2,1 och därefter vid behov lottning.
Rödflaggat heat körs om direkt. Man kör inte ut i depån utan åker direkt till startplattan. Står
där ett uppställt heat körs omstarten efter det.

Vi avser att använda alternativspår beroende på väder och banans skick, slutgiltigt beslut ges
på förarsammanträdet på tävlingsdagen.

Startspår är förlottade i heatindelningen.

Antal varv: Kvalomgångar 3, Finaler 5Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 30 par, Max 60 par Totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minimum 30 par, Max 60 par Totalt

Startordning:

Senior - Junior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet/finalen.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet. Utan någon form av slirskydd. Däckrensning förbjuden överallt i enlighet med regelverket.

Avgifter:

Senior: 600:- /paret, Junior: 400:-/paret. Betalas kontant eller via swish vid anmälan
tävlingsdagen. Efteranmälan i mån av plats och möjlighet.
WO avgift vid för sen avanmälan 500:-/anmäld förare.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

På startplattan efter finaler. Hederspriser till finalisterna.

Upplysningar, telefonnummer:

Mikael Pettersson 070-7320026 (SMS)

Återbud, telefonnummer:

Mikael Pettersson 070-7320026 (Endast via sms ,när du fått svar kan du räkna dig som avanmäld) Senast 48 timmar före första start. WO avgift 500:-/anmäld förare.

Anmälan till:

Endast via Anmälan Online.

E-post:

info@jonkopingsmotorklubb.se

Övrigt
Vi kan ej erbjuda el. Kolla hemsida www.jonkopingsmotorklubb.se för komplett
inbjudan då all text ej får plats här.

Hemmaförare:
Skall ange minst en flaggposteringsfunktionär. Anges via sms till Johanna
Hultenius på 070-8407872 senast kl 18.00 den 2 December.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se