Inbjudan till SMK Helsingborg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Helsingborg

Tävling:

Vårracet

Tävlingen inlagd:

2023-02-07

Tävlingsdatum:

2023-03-25

Sista anmälningsdatum:

2023-03-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Christan Nilsson 0724-028258

Biträdande Tävlingsledare:

Linda Persson

Racecontroller:

Tina Lennartsson, Robert Krondahl

Domare:

Magnus Bendroth 070-6857004

Teknisk chef:

Christoffer Gudmundson, Biträdande Erik Walter

Säkerhetschef:

Paul Persson 076-1094363

Miljöchef:

Jan Nilsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Väla Motorstadion, Andesitgatan 1, Helsingborg

Tidsplan:

Avlastning får ej ske innan kl 07.00 pga miljötillstånd.

Anmälan och depån öppen fredagen den 24/3 kl 17.00-21,00
Anmälan vid kiosken lördagen den 25/3 kl 07.00- 8.30
Besiktning sker framför crossens klubbstuga kl 07.30 - 8.45
Funktionärsmöte i motocrossens klubbstuga kl 08,30
Förarmöte på startplattan kl 09,00
Första start kl 09,30
kval ett och två körs innan lunch och där efter kval tre och finaler.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås i sekretariatets fönster och det är den tiden som gäller vid ev protest. Resultatlistan kommer upp på anslagstavlan och raceoffice

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
I kvalen körs 3 varv och i finalerna körs 5 varv.
Samtliga heat och startspår är förlottade.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Särskiljning vid lika poäng.
Särskiljning efter resultat i omgång 3, 2, 1. Därefter sker lottning.
A-final körs i respektive klass,
B-final körs om det är minst 18 anmälda vid anmälningstidens utgång.
C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång.
Runner-up tillämpas i finalerna.
Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat.
Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte depåchef beslutar annat
Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp.
Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först.
Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart vid
rödflagg.
Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten.
Detta ska ske på och av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)
Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal.
Däckrensning ej tillåten.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

Inget minimum antal för att genomföra tävlingen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150st

Startordning:

Senior- Dam- Junior

Startuppställning:

Max 6st bilar i bredd, förlottade heat och startspår

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartat får 1 poäng oavsett placering vid fullföljt heat. I finalen gäller en varning per förare per final sedan uteslutning från finalen.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-
Betal gärna via Swish
Avanmälan ska göras senast 2023-03-23 kl.07.00 annars debiteras en
WO-avgift på 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Elionor Hansson 070-9906659

Återbud, telefonnummer:

48timmars regeln gäller. Återbud sker via sms till Elionor Hansson 070-9906659 Bekräftelsesms tillbaka för att återbud ska gälla.

Anmälan till:

Endast anmälan via anmälan Online

E-post:

anmalansmkhelsingborg@outlook.com

Övrigt

Ni som delar bil måste ange detta i anmälan för att undvika att få starta i heaten
nära varandra.

Långa fordon

Fordon som är längre än 6m MÅSTE längd anges i anmälan annars garanteras ej
plats i depån

Hemmaförare

Hemmaförare anmäler minst en funktionär.
Vid oklarheter eller fler medlemmar från samma familj meddela Elionor Hansson
070-9906659

Depå

Inga husvagnar i depån utan de kommer att få ställas på anvisad plats.
Endast en servicebil/tävlingsbil inne i depån.

Varmt välkomna till en fartfylld helg på Väla motorstadium


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se