Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Lindströms Cup 2023 - Vinterracet Flyttad till 4 februari.

Tävlingen inlagd:

2022-12-15

Tävlingsdatum:

2023-02-04

Sista anmälningsdatum:

2023-01-29
Funktionärer

Tävlingsledare:

Nellie Höök 070-5804981

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Robert Ledin 070-3088658

Domare:

Pernilla Hultman 070-3373376

Teknisk chef:

Jimmy Larsson 076-1707727

Säkerhetschef:

Linda Damberg 070-6969293

Miljöchef:

Ingemar Brännström 076-1601493
Tävlingsinformation.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, Hällefors

Tidsplan:

Anmälan: 07.00-08.45 (I serveringen)

Besiktning: 07.00-09.00 (I lottningsfållan vid stora
ljusmasten i depån)

Funktionärsmöte: 08.00

Förarmöte: 09.10 (På nya startplattan)

Första start: 09.30

Lunch ca. 12.00

Finaler ca. 13.30

Resultatlistan anslås:

På officiell anslagstavla vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Alla förare erbjuds att köra tre kvalomgångar.

Vi kommer köra mellanlånga banan över krönet, se
banskiss i kommande PM

Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar.
Uppflyttning kan ske i lottfållan vid behov.

Alternativspår kommer användas.
Varje förare ska åka alternativspåret minst en gång
per heat i kval och finaler.

Antal varv i kval: 3 stycken
Antal varv i final: 5 stycken

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2 och 1.

A-final i alla klasser
B-final vid över 18 anmälda i klassen.
C-final vid över 36 anmälda i klassen.
Runner-up tillämpas i finalerna.

Startmetod sker med ljus

Särskiljning omgång 3, 2 och 1. Om förare inte kan
särskiljas inför finalerna, sker lottning
med
vederbörande i sekretariatet.

Vid rödflaggat heat ska förare agera enligt gällande
reglemente.

Arrangören förbehåller sig rätten att öka antalet
kvalomgångar till fyra vid få startande.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

*

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st.

Startordning:

Kval: Jun - Senior och Dam/Vet, Finaler: Jun - Dam/Vet och Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = ett extra varv i alternativspåret. Om samma förare tjuvstartar ytterligare en gång i samma heat = uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

OBS! Personliga däck enligt FR-T 3.4. Vinterdäck med dubb: Vinterdäck dubbade. Vinterdäck ska ha dubb islagna utifrån och med max antalet 22 st/längddm.

Avgifter:

300 kr för senior, dam och veteran
200 kr för juniorer

WO-avgift vid utebliven avanmälan på tävlingsdagen:
500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Särskiljning - se tävlingens genomförande

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Återbud, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

tottohook@live.com

Hemmaförare:
Hen ska ha ett godkänt
spolningspass och minst två namngivna
funktionärer senast fredag 13/1 kl. 20.00 för att få
starta. Spolningspass erhålls av banansvarig
Ingemar Brännström 076-1601493. Funktionärer
anmäls i anmälan eller till tävlingsledare på
telefon

Dricksvatten:
Vatten finns i pumphuset och
depån, dock ej drickbart.

Lindströms Cup 2023:
Reglemente och
tävlingskalender för cupen kommer publicera på
officiella facebooksidan i god tid innan första tävling.

Funktionärer:
Funktionärer erhåller fikakorg
med kaffe och annan dryck innan första
start. Vid lunch serveras matlåda från Hammarns
Vägkrog. Vid ev, allergier och specialkost
meddela Totto Höök 070-3806566 senast torsdag
innan tävling.

Träning för junior födda -09:
Klubben erbjuder
sex platser för junior träning födda -09.
Först till kvarn. Anmälan till TL Nellie Höök 070-
5804981


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se