Inbjudan till Laholms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laholms MK

Tävling:

Apriltävlingen Ingår i Södras CUP

Tävlingen inlagd:

2023-02-16

Tävlingsdatum:

2023-04-01

Sista anmälningsdatum:

2023-03-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars-Gunnar Olsson 0706-27 67 79

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Emil Riihelä, Jerry Lennartsson, Berne Svensson

Domare:

Andreas Cronsell

Teknisk chef:

Erik Walter

Säkerhetschef:

Henrik Hansen

Miljöchef:

Martin Vångendal
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lunnagårdsbanan, Edenberga

Tidsplan:

07:00-08:30 Anmälan i klubbstugan
07:00-08:30 Besiktning på startplattan
09:00 Förarmöte startplattan
09:00 Funktionärsmöte vid funtionärsboden vid kioskkurvan
09:30 Första start

Kval 1 och 2
Middag
Kval 3
Finaler
Prisutdelning
Anbud

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid framkallning och raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 kvalomgångar
Runnerup i finaler
Alternativspåret skall köras minst en gång per heat/final
A-final
B-final vid minst 18 (i junior minst 15) anmälda vid anmälningstidens slut
C-final vid minst 25 (i junior minst 20) anmälda vid anmälningstidens slut
3 varv i kvalen
5 varv i finaler

Är där färre än 12 startande i någon klass (ej junior) vid anmälningstidens slut stryks klassen
från denna deltävlingen.

Rödflaggat heat körs om direkt enligt folkracereglementet

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1
Särskiljning vid lika poäng. Kval 3,2,1 därefter lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, veteraner, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 150

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 50. Max 150

Startordning:

Junior, Dam, Senior, Veteran

Startuppställning:

6 bilar i bredd i största möjliga mån.

Miljö:

Enligt gemensamma och folkraceregler. Samtliga deltagare tar själva med sig allt sitt avfall ifrån anläggningen. OBS!!! Tänk på presenning enligt regelbok.

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt södras cupregler.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Senior, dam och veteran 300:-
Juniorer 200:-

WO: 500:- vid avanmälan efter 2023-03-30 07:00

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister och till bästa tjejjunior.

Prisutdelning sker efter anbudstidens slut.

Upplysningar, telefonnummer:

Patrik Nilsson 070-317 57 67

Återbud, telefonnummer:

På SMS 0727302136

Anmälan till:

Endast via anmälanonline

E-post:

anmalanlmk@gmail.com

Delade bilar:
Ange i anmälan vem ni delar bil med.

Depå:
Bussar över 10 meter ska skrivas i anmälan och stå till vänster i depån.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se