Inbjudan till Laholms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laholms MK

Tävling:

Hösttävlingen

Tävlingen inlagd:

2023-08-22

Tävlingsdatum:

2023-10-14

Sista anmälningsdatum:

2023-10-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars-Gunnar Olsson 0706-27 67 79

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Magnus Bendroth, Christian Nilsson, Tina Lennartsson

Domare:

Tobias Nordlund

Teknisk chef:

Danny Eckhoff

Säkerhetschef:

Henrik Hansen

Miljöchef:

Martin Vångendal
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lunnagårdsbanan, Edenberga

Tidsplan:

Anmälan vid klubbstugan 7:00-9:00

Besiktning på startplattan 7:00-9:00

Funktionärsmöte vid funktionärsstugan 9:30

Förarsammanträde på startplattan 9:30

Första start 10:00

Kval 1 och 2

Lunch

Kval 3

Finaler

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid framkallning och resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar
A-final körs i respektive klass
B-final körs om det är minst 18 anmälda i respektive klass (15 i junior) vid anmälningstidens utgång
C-final körs om det är minst 25 anmälda i respektive klass (20 i junior) vid anmälningstidens utgång
Kvalen 3 varv finaler 5 varv Runner-upp tillämpas
Poängberäkning 7-5-4-3-2-1
Särskiljning kval 3 kval 2 kval 1 därefter lottning
Inget alternativspår
Rödflaggat heat körs om direkt enligt regelboken och tävlingsledarens beslut.

OBS! Damer och Veteraner kör gemensam klass.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, veteraner, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 150

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 50. Max 150

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd i största möjliga mån.

Miljö:

Enligt gemensamma och folkraceregler. Samtliga deltagare tar själva med sig allt sitt avfall ifrån anläggningen. OBS!!! Tänk på presenning enligt regelbok.

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt södras cupregler.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Senior & Dam/veteran 300kr
Junior 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Patrik Nilsson 070-317 57 67

Återbud, telefonnummer:

På SMS 070-317 57 67

Anmälan till:

Endast via anmälanonline

E-post:

anmalanlmk@gmail.com

Depå:
Bussar över 9m skall meddelas i anmälan samt ha 2 tävlingsfordon vid sig.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se