Inbjudan till Ludvika MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ludvika MS

Tävling:

Ulla Cronert Memorial Race (Spolad bana)

Tävlingen inlagd:

2022-12-28

Tävlingsdatum:

2023-02-25

Sista anmälningsdatum:

2023-02-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jonas Lagergren 0727208639

Biträdande Tävlingsledare:

Niklas Blidberg 0768356109

Racecontroller:

Robert Ledin

Domare:

Utses av förbundet

Teknisk chef:

Bo Söderberg

Säkerhetschef:

Mats Graaf

Miljöchef:

Mika Babaki Koukkari
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Dynamiten Grängesberg

Tidsplan:

Lördag

Anmälan sker i serveringen den öppnas 06:30 - 09:00

Besiktning sker på startplattan kl 06:45 - 09:15

Föraremöte sker via papper fås vid anmälan

Första start 09:30

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavla vi sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Samtliga kommer att köra 3 omgångar sen kommer bli än längre lunch paus.
Efter lunchen på ca 30 min kommer finalerna köras

Vid alla heat och finaler skall alternativspåret köras minst en gång

Tre varv körs i kvalomgångarna och finalerna körs i 5 varv

A-final i alla klasser
B-final vid över 18 anmälda i klassen.
C-final vid över 36 anmälda i klassen.

Runer-up tillämpas i finalerna.

2 minuters regeln kommer tillämpas

OM NI INTE KAN KOMMA FRAM DIREKT TILL FINAL SÅ SKICKA FRAM
ÄN MEKANIKER ELLER
ETT OMBUD SOM FÅR VÄLJA SPÅR OM DETTA INTE SKER SÅ SKER
LOTTNINGEN MED
FUNKTIONÄR SOM ÄR UTSED AV TÄVLINGSLEDNINGEN.

7 poäng till vinnaren, 5 till tvåan, 4 till trean o s v.

Särskiljning omgång 3, 2 och 1. Om förare inte kan
särskiljas inför finalerna, sker lottning
med vederbörande i sekretariatet.

Dam/veteran ingår i seniorklassen vid mindre än 16 startande vid
anmälans utgång.

Vid rödflagg åk direkt till startplattan åk ej till serviceplatsen, Den som orsakat rödflagg får ej
vara med i omstart, rödflaggat heat körs om så fort som möjligt, rödflaggad final körs om direkt.

Startmetod sker med ljussignal samt ready to race


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner

Antal startande i respektive klass:

*

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Kommer att meddelas PM beror på hur det ser ut med delade bilar

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = ett extra varv i alternativspåret. Om samma förare tjuvstartar ytterligare en gång i samma heat = uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 3.4 Vinterdäck med dubb: Vinterdäck dubbade, kan enligt arrangörens inbjudan/tilläggsregler under perioden 1/11 till 31/3 påföljande år, vara personlig utrustning. - Vinterdäck ska ha dubb islagna utifrån och med max antalet 22 per längddecime

Avgifter:

300 kr för senior, dam och veteran

200 kr för juniorer

WO-avgift vid utebliven avanmälan på tävlingsdagen:
500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.


Upplysningar, telefonnummer:

Niklas Blidberg 0768356109

Återbud, telefonnummer:

Niklas Blidberg via sms på nummer 0768356109 ange namn, startnummer och klass

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

nisseblidberg@hotmail.com

Delade bilar
Ska meddelas vid anmälan, vilka som delar bil och klass. Fel ifylld
anmälan gallras bort först om det blir gallring

Dricks vatten
Finns ej dricksvatten på anläggningen

Hemmaförare
Kommer till klubbstugan och får arbetsuppgifter efter tävlingens avslut

Anbud
Anbuden kommer öppnas vid finalernas början vid serveringen

Speaker
Mikael "Kranis" Johansson

Faktafunktionärer
Startchefen dömer tjuvstart. Tävlingsledaren delegerar till person
att döma alternativspåret. Tävlingssekreterare dömer målgång
Meddelas i PM samt förarmötet.

Depå
Får ej grillas i depån under pågående tävling


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se