Inbjudan till Likenäs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs Motorklubb

Tävling:

Vinterracet- Deltävling tre i "Lindströms cup 2023"

Tävlingen inlagd:

2023-01-12

Tävlingsdatum:

2023-02-18

Sista anmälningsdatum:

2023-02-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Emil Johansson 072-208 78 63

Biträdande Tävlingsledare:

Malin Jonsson 070-699 99 21

Racecontroller:

Niclas Persson, L-G Bran

Domare:

Roger Fälth

Teknisk chef:

Niklas Broberg

Säkerhetschef:

Tony Holmberg 072-744 00 69

Miljöchef:

Edgar Amén
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby

Tidsplan:

Anmälan: 07:00-08:45

Besiktning: 07:00-09:00

Förarsammanträde: 09:30 på startplattan

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

På officiell anslagstavla i depån och på raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

(Tävlingen genomförs på spolad bana)

Samtliga tävlande kör tre förlottade kvalomgångar á 3 varv, finaler körs med 5 varv.

Det kommer köras två omgångar, sen lunchpaus. Efter det körs tredje omgång och finaler.

Startspår lottas i lottningsfållan innan varje start.

Ljusstart

Alternativspår kommer användas och varje förare ska köra detta minst en gång i varje
kvalomgång och finaler.

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1p

Särskiljning efter resultat i omgång 3, 2, 1. Därefter sker lottning.

Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up kommer tillämpas


Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 startande

Startordning:

Junior, Dam/Vet, Senior. Ordningen kan komma att ändras för att underlätta vid delade bilar.

Startuppställning:

5-bils heat i kval (i största möjliga mån), 6-bils heat i finaler

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

2 x alternativspår. Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

FR-T 3.4

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300 kr
Junior: 200:-

WO-avgift vid utebliven avanmälan på tävlingsdagen: 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Prisutdelning sker vid startplattan.

Upplysningar, telefonnummer:

Tony Holmberg 072-744 00 69, Emil Johansson 072-208 78 63

Återbud, telefonnummer:

Malin Jonsson 070-699 99 21

Anmälan till:

anmalanonline.se eller till Malin Jonsson, 070-699 99 21, malinjonsson5@hotmail.com

E-post:

emil.johansson99@outlook.com

Lindströms Cup 2023

Tävlingen ingår i Lindströms Cup 2023. Reglemente och info kommer publiceras på officiella
facebooksidan "Lindströms Cup 2023".


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se