Inbjudan till Mk Rimo

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mk Rimo

Tävling:

Rimo Racet 1.0

Tävlingen inlagd:

2023-01-23

Tävlingsdatum:

2023-04-22

Sista anmälningsdatum:

2023-04-16
Funktionärer

Tävlingsledare:

Magnus "Muggen" Danielsson 070-754 02 70

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Fredrik Bergsten 073-805 20 20

Domare:

Niklas Björken 070-532 79 48

Teknisk chef:

Mats Fosselius 070-829 38 72

Säkerhetschef:

Marielle Lundin Breidenskog 073-344 80 31

Miljöchef:

Ulf Jansson 070-577 58 73
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ticksta Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan sker i klubbstugan 6:30-8:30

Besiktning 06:30-9:00 på startplattan

Förarmöte 9:15 på startplattan

Första start 10:00

Funktionärsmöte på startrakan 9:30

Resultatlistan anslås:

Resultat kommer anslås på väggen vid lilla kiosken vid bron slut resultat anslås på mkrimo.se

Tävlingens genomförande:


Senior, dam/veteran & junior
Vid mindre än 12 startande i Dam/Vet sammanslås dessa med seniorer.

Alla kör tre omgångar, efter det körs finaler. Runer-up tillämpas i finalerna.

Antal finaler i respektive klass meddelas i PM1

2,5 varv körs i kvalomgångarna och finalerna körs i 3,5 varv

Poäng: 7,5,4,3,2,1 Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter sker lottning.

Vid rödflagg åk direkt till startplattan åk ej till serviceplatsen, Den som orsakat
rödflagg får ej
vara med i omstart, rödflaggad final körs om efter nästkommande heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

90

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90

Startordning:

Juniorer, dam/vet, seniorer

Startuppställning:

MAX 6 bilar i rad

Miljö:

Se G6. Allt skräp och avfall tas med hem!

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart blir det 1 poängs avdrag efter heatets slut. Vid två tjuvstarter sker uteslutning ur gällande omgång.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 3.2 ej Dubb

Avgifter:

Seniorer och dam/vet 300 kr
Juniorer 200 kr
Sen avanmälan 500 kr

(r) avlysning (/r) vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren
avlysa
tävlingen samt vid färre än 40 startande.
Även vid bortfall av sjukvårdare. (s)

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Marielle Lundin Breidenskog 073-344 80 31

Återbud, telefonnummer:

Andreas Eriksson 076-196 31 14

Anmälan till:

anmälanonline.se efteranmälan till Andreas Eriksson 076-196 31 14

E-post:

info@mkrimo.se

Depå
Det är förbjudet att grilla i depån

Delade bilar

Ska meddelas vid anmälan, vilka som delar bil och klass.
Fel ifylld anmälan gallras bort först om den inte är rätt ifylld om
det blir gallring

Sjukdom
Vid minsta symtom för att vara sjuk så stanna hemma

Hemmaförare
Alla hemmaförare stannar kvar efter förarsammanträdet för att få
uppgifter som ska göras vid tävlingens slut


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se