Inbjudan till Finspångs MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Finspångs MS

Tävling:

Eliantorpsracet INSTÄLLT på grund av väderleken

Tävlingen inlagd:

2023-02-20

Tävlingsdatum:

2023-04-01

Sista anmälningsdatum:

2023-03-29
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Bengtsson 076-14 202 14

Biträdande Tävlingsledare:

.

Racecontroller:

.

Domare:

Jan Törnqvist

Teknisk chef:

Henrik Andersson

Säkerhetschef:

.

Miljöchef:

Morgan Jonsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Eliantorpsbanan Finspång 076-14 202 14

Tidsplan:

Anmälan och besiktning kl 07.00-09.00
Förarsammanträde kl 09.15
Första start kl 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslagstavla efter varje omgång

Tävlingens genomförande:

En st SS ca 2000 m lång som köres 3 ggr och 2 bästa tider, sammanräknas till sluttid.
Chikan före mål är prickbelastad med 5 sek tillägg /påkörd markering.

Ingår i Sprint Cupen 2023.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

120 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Junior, Dam, Veteran, Seniorer RWD, Seniorer FWD

Startuppställning:

Startgård med fotocell. Mållinje med fotocell. Flygande start och mål.

Miljö:

.

Åtgärd vid tjuvstart:

.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet sommar.

Avgifter:

Seniorer 300 kr
Juniorer 200 kr
Betalas till swish 123 440 5346 eller BG 322-6230 senast 30 mars.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

3 priser per klass

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Bengtsson 076-14 202 14, mail Bagarn_61@hotmail. som

Återbud, telefonnummer:

Lena Stigh 070- 66 155 34

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

bil@finspongsms.se

Hemmaförare
Ni skall anmäla en funktionär till Anders Bengtsson, senast 29 mars,
på telefon 076-14 202 14
Alla hemmaförare ska hjälpa till med förberedelser 31 mars samt efter tävlingens slut


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se