Inbjudan till Skillingaryds MK, Skillingaryd

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK, Skillingaryd

Tävling:

Vårfajten – premiär i Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2023-02-24

Tävlingsdatum:

2023-03-25

Sista anmälningsdatum:

2023-03-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sara Mejving 070 – 247 01 19, rallysara@hotmail.com

Biträdande Tävlingsledare:

Pia Thulin 070 – 835 68 12, pia.thulin@outlook.com

Racecontroller:

David Johansson 070 – 367 22 77 och Stefan Argus 070 – 328 90 87

Domare:

Per-Erik Åberg 070 – 658 08 21

Teknisk chef:

Sonny Andersson 073 – 651 39 43

Säkerhetschef:

Meddelas i PM

Miljöchef:

Stefan Stigemyr 070 – 632 14 67, stefan@stigemyr.se
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg, Skillingaryd

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan och besiktning
09.00 Funktionärssamling på startplattan
09.30 Förarsammanträde på startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker efter avslutad tävling

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan samt på raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens reglemente.
Tävlingen har ett alternativspår som ska köras minst en gång heat/final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 tävlande totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Enligt Smålandscupens reglemente

Startordning:

Senior, veteran/dam, junior

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt Smålandscupens reglemente

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente och utan slirskydd

Avgifter:

Samtliga seniorer 300:-
Juniorer 200:-
Efteranmälningsavgift +200:-
Vid färre än 42 seniorer totalt anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av force
majeure äger tävlingsledningen rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Anton Geijersson 076 – 492 11 08

Återbud, telefonnummer:

Karin Nyberg 070 – 982 31 77

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

karin.nyberg@samhall.se

Efteranmälan
Kan erbjudas i mån av plats. Efteranmälan är i så fall öppen till
onsdagen den 22 mars klockan 18.00. Karin Nyberg 070 – 982 31 77

Hemmaförare
Ska anmäla två funktionärer till Pia Thulin via sms 070 – 835 68 12 eller
pia.thulin@outlook.com. Samtliga hemmaförare ska hjälpa till i besiktningen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se