Inbjudan till Rosendals MK / MK Gutarna

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rosendals MK / MK Gutarna

Tävling:

Guta Festivalen

Tävlingen inlagd:

2023-03-03

Tävlingsdatum:

2023-07-18 -> 2023-07-22

Sista anmälningsdatum:

2023-05-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:

Janne Lönnmark

Racecontroller:

Mats Myrberg

Domare:

Kommer att anges i PM1

Teknisk chef:

Lennart Jakobsson

Säkerhetschef:

Roland Stavlind

Miljöchef:

Tävlingsledningen
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anmälan skall ha skett före besiktning. Vagns böcker kan samlas in
vid första besiktning tillfället.
Depån öppnar onsdagen den 12/7 kl 16:00

Måndag 17 /7 All besiktning skall ske på måndag.
Anmälan från 14:30
Besiktning från. 15:00-19:00

Vid särskilda skäl kan besiktning ske på Tisdag morgon,
Anmälan skall ske till tävlingsledaren.

Tisdag, Torsdag, Lördag
Funktionärs sammanträde: 07:00
Förar sammanträde: 07:00
Första start kl. 08:00

Tävlande skall vara på plats från Kl 06:30
för eventuell stickprovs besiktning.

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlor i depån. Även online via folkraceadmin.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs under 3 dagar.
3 för lottade omgångar tisdag, torsdag samt
2 för lottade omgångar på lördagen Varvid
flytande start tillämpas. Olika ban sträckningar kan förekomma de olika dagarna.
Alternativspår kommer att användas alla dagar.

Varje heat omfattar tre varv med normalt sex bilar i varje heat.
Finalerna omfattar fem varv.

Vid mindre än ett heat föranmälda damer eller veteraner
sammanslås klassen med seniorklass.

Finaler
Vid fler än 30 startande i klassen kommer 16st förare med mest poäng att tas ut för
A-final, B-final, C-final. 1: a C-final går till B-final, 1: a B-final går till A-final.

Vid färre än 30 startande i klassen och fler än 20 startande i klassen kommer 11 förare med
mest poäng att tas ut för A-final, B-final. 1: a B-final går till A-final.

Vid fler än 40 startande i klassen kommer 5st förare med mest poäng att tas ut för D-
final,1:a i D-final går till C-final.

Antal startande i finalerna, 6st i varje final. Runner upp i alla finaler.
Kvalificeringen till Finalerna görs på den totala poäng som man erhåller under de
3 dagarnas omgångar.

Lagtävlan
Poängen i alla omgångarna varje dag räknas samman. Vid lika poäng, mest poängdag 3
sedan dag 2 osv

Ett lag består av tre förare oavsett klass.
Laget och dess namn anmäls på plats på separat blankett.
Lagmedlemmarna behöver inte tävla för samma klubb.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Fri fördelning

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

270/30

Startordning:

Startordningen gäller samtliga kvalificeringsheat och sker i följande ordning: Damer, Veteran, Juniorer och seniorklass.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, flytande start

Miljö:

Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. Särskildhänsyn skall därför tas till miljön. Vid parkering/uppställning i depån,skall det under tävlingsbilen, finnas lämplig anordning föruppsamling av olje- och vätskespill. samt även presenning

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat kommer avdrag på 2 poäng på inkört resultat ingen omstart. Man kan ej få negativ poäng. Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen, omsta

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer, Damer, Veteran 300:-,Juniorer 200:-,WO avgift 500:-
Anmälningsavgiften kan med fördel sättas in bankkonto 9022.31.704.04, ange startnummer &
namn. Även kort betalning kan användas på plats.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser tilldelas samtliga finalister. samt ett antal ”specialpriser”.
Lagtävlingen delas ut pris till de tre främsta lagen.
Prisutdelning genomförs sista tävlingsdagen direkt efter de
Avslutande finalerna varvid förare skall vara klädd i föraroverall.
Poängberäkning
Kvalheat 1-6: 1: a 7 p, 2: a 5 p, 3: a 4 p, 4:a 3 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.
Kvalheat 7-8: 1: a 10 p, 2: a 8 p, 3: a 6 p, 4:a 4 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

SMS till Lars Jakobsson 0705-281593

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Förare boende på Gotland medför två (gärna fler Funktionärer).
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på tävlingsplatsen samt delta i
funktionärssammanträde. Personal ingående i inträde och kiosk får inte utnyttjas som
funktionärer utan tävlingsledarens personliga medgivande före tävlingens början

Anbud
Gällande anbuds bestämmelser. Bilen går på anbud sista dagen den tävlar.

Lastning
Ingen bil får lastas eller avlägsnas från depåområdet innan Anbuden är
offentliggjorda under alla tävlings dagar.

Depå
I depån skall samtliga bilar framföras med GÅFART.
Större transportbilar och släpkärror parkeras på anvisad Plats.
Servicebil: Endast en tävlingsbil och en servicebil per Tävlande har tillstånd att befinna sig i
depån.
All parkering sker på egen risk. Servicebilen skall vara utmärkt med bifogat
Servicebilkort i nedre vänstra delen av bilens framruta.
Förare och mekaniker skall ha sitt inträdes band på satt
Skall uppvisas i entrén i samband med in passage till tävlingsområdet
annars Kommer entréavgift att få erläggas.
Tävlingsledningen kommer ej att ta ansvara för om någon mutar in områden,
Behöver tävlingsledningen den platsen så kommer den att beslagtas.
Hör med personal på Plats om ni är osäkra.
De som kommer på obekväm tid kan ställa upp utanför depån och invänta
Uppställning i depå till dagtid. Det skall vara tyst i depån vid 22.00, (inga elverk igång).

Försäljning
Hamburgare, varm korv, läsk, glass mm kommer att Säljas på
tävlingsplatsen, Kiosken kommer att Vara Öppen under måndagens besiktning. samt vissa
tider mellan tävlingsdagarna.

Resor till Gotland
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos
Destination Gotland Tel 0771 – 22 33 50 eller via E-post:
idrottsresor@destinationgotland.se


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se