Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Ballingslövsracet

Tävlingen inlagd:

2023-03-13

Tävlingsdatum:

2023-05-13

Sista anmälningsdatum:

2023-03-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fabian Claëson, 0761 88 07 22

Biträdande Tävlingsledare:

.

Racecontroller:

.

Domare:

.

Teknisk chef:

.

Säkerhetschef:

.

Miljöchef:

.
Tävlingsinformation .

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

.

Tidsplan:

.

Resultatlistan anslås:

.

Tävlingens genomförande:

.

Deltagare, klasser:

.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

.

Startuppställning:

.

Miljö:

.

Åtgärd vid tjuvstart:

.

Däckbegränsning:

.

Avgifter:

.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

.

Upplysningar, telefonnummer:

Fabian Claëson, 0761880722

Återbud, telefonnummer:

.

Anmälan till:

Raceoffice.se. Här finns även inbjudan.

E-post:

anmalan@hfrc.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se