Inbjudan till Karlstads MotorClub-Bil, Karlstad

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstads MotorClub-Bil, Karlstad

Tävling:

Karlstads Vårtävling 2023

Tävlingen inlagd:

2023-03-15

Tävlingsdatum:

2023-04-29

Sista anmälningsdatum:

2023-04-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson 070-3004319

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Joakim Hallengren och L-G Bran

Domare:

Roger Fälth 072-3792001

Teknisk chef:

Lars Burh

Säkerhetschef:

Emil Söderquist

Miljöchef:

Morgan Bergquist
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion i Karlstad

Tidsplan:

Anmälan öppen fredag 17:45 – 19:45, lördag 06:45– 08:45

Besiktning fredag 18:00 – 20:00, lördag 07:00 – 09:00

Funktionärsmöte 09:00

Förarmöte på startplattan 09:15

Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan under tävling. Slutlig lista läggs ut på hemsidan.

Tävlingens genomförande:

Alla omgångar är lottade med 6 bilar med förlottade startspår.

Samtliga deltar i tre kvalomgångar där segraren i varje heat får 7 poäng, tvåan 5 osv. ner till 1
poäng för 6:an. Summan av poängen är avgörande för inplacering i finalerna.

Juniorer kör A och B-final, vid fler än 18 startande körs C-final.
Damer/Veteraner kör A och B-final.
Seniorer kör A, B och C-final.
Vi tillämpar runnerup
Särskiljning vid lika poäng, omgång 3, 2 och 1, sedan lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 startande.

Startordning:

Startordning under hela tävlingen: Juniorer, damer/veteraner och seniorer.

Startuppställning:

Startuppställning max 6 bilar i bredd, ljusstart.

Miljö:

Enligt FR reglementet, miljöfarligt avfall och sopor tas omhand av den tävlande. Det skall finnas presenning och oljeuppsamlare under bilarna samt brandsläckare vid varje bil, enligt reglemente G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten/heat -1 poäng, andra tjuvstarten i samma heat blir uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet. Endast däck utan slirskydd.

Avgifter:

Damer/veteraner och seniorer 300 kr. Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förarna skall ha racekläder vid prisutdelningen för att få pris.

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Svensson, 070-6811624

Återbud, telefonnummer:

stefan.kmcbil@gmail.com eller 070-2131071 (endast sms)

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

stefan.kmcbil@gmail.com

Övrig information
Ingen El finns i depåområdet. Anmälan om större servicefordon sker i
anmälan. Hemmaförare stannar och hjälper till på området efter tävlingens slut.

Besiktning
Raceoverall på vid besiktning.

Delade bilar
Anmälan av delade bilar skrivs under övriga upplysningar vid anmälan.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se