Inbjudan till MK Team Westom

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Team Westom

Tävling:

Hjelm på Westom

Tävlingen inlagd:

2023-03-15

Tävlingsdatum:

2023-05-13 -> 2023-05-14

Sista anmälningsdatum:

2023-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Robert Ledin, 070 308 86 58

Biträdande Tävlingsledare:

Anders Andersson 070 569 63 26, Emelie Höglund 073 837 8416

Racecontroller:

L-G Bran, 070 237 75 73.

Domare:

Joakim Hallengren 073 150 76 17

Teknisk chef:

Gert Berglund 070 640 18 22

Säkerhetschef:

Mathias Berg 070 208 94 18

Miljöchef:

Emil Crafoord 073 097 21 06
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Westombanan, Arvika

Tidsplan:

Tidsplan:

Fredag:

Depån öppnar 12:00
Besiktning mellan kl 17:00 – 22:00
Anmälan mellan kl 17:00 – 22:00

Lördag:

Depån öppnar 05:30
Besiktning mellan kl 06:00 – 07:30
Anmälan mellan kl 06:00 – 07:30
Funktionärsmöte: kl 07:30 på prispallen.
Förarmöte kl 08.00 Vid uppsläpp till startplatta.

Första start kl 08:30

Söndag:

Första start kl 08:30

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan och Raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingens genomförande:

Delade klasser i seniorklassen fram och bakhjulsdrivet
VIKTIGT: SKRIV UNDER ÖVRIGT I ANMÄLAN. RWD ELLER FWD

Damer, Veteran och Juniorer kör ej delade klasser.

Samtliga Juniorer kör 5 st kvalomgångar

Samtliga seniorer, damer och veteraner kör 4 st kvalomgångar, sedan kör dem 36 förare med mest poäng enligt resultatlistan 5:e omgång.

Alla heat och startspår är förlottade.

Rödflaggat heat körs om direkt.

Finaler:
A,B,C Final i samtliga klasser.
Runner up tillämpas.

Kvalheat 3 varv, Finaler 5 varv

Alternativspår skall köras 1 gång per heat i samtliga kvalomgångar och finaler.

Poängberäkning:
Kvalomgång 1, 2 och 3: 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Kvalomgång 4 och 5: 14, 10, 8, 6, 4, 2.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Totalt alla klasser 200 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt alla klasser 200 startande

Startordning:

Kommer att meddelas på förarsammanträdet beroende på hur det ser ut med delade bilar.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd,

Miljö:

Enligt G.0, avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig. Brandsläckare SKALL vara med vid besiktning.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid Tjuvstart skall tilldömd förare köra alternativet 2 ggr.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Juniorer 200kr, övriga 300kr

Efteranmälan skickas till Michael Hjelm som upprättar ev. reservlista.

Avlysning: Vid fall av fource majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser: Hederspriser till A,B,C Finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Emelie Höglund 073 837 84 16. Michael Hjelm 073 247 36 69

Återbud, telefonnummer:

Michael Hjelm 073 247 36 69 endast sms.

Anmälan till:

Endast via anmälanonline

E-post:

sekreterare@westom.se

Anbud

Lastningsförbud tom 15 min efter anbuden är offentliga.

Depå

Bussar och större fordon: Anmäls i övrigt. Depåtystnad kl 23:00

Speaker

Micke Hjelm

Delade Bilar

Glöm ej att meddela på anmälan under övrigt, om ni ska dela bil med någon och vem.

Berusningsmedel

Enligt G 8.2

Besiktning

Föraren skall vara iklädd tävlingsoverall vid besiktning samt Brandsläckare SKALL uppvisas vid besiktning.

Betalning

Vi accepterar swish och kontant.
Norska förare och publik kan betala anmälan och anbud med Kort.
Kiosker är endast kontant och swish.

Hemmaförare

Samtliga Hemmaförare skall anmäla 1 st funktionär till Emelie Höglund.

El

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon el, Depåtystnad 23:00


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se