Inbjudan till Dals Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals Motorklubb

Tävling:

3e deltävlingen i Västkustcupen

Tävlingen inlagd:

2023-03-19

Tävlingsdatum:

2023-05-13

Sista anmälningsdatum:

2023-05-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson 073 8000105

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Bo Johansson 0707191210

Domare:

Lars Davidsson 0705512108

Teknisk chef:

Sten Lindberg 0707136656

Säkerhetschef:

Lars Andersson 0730439987

Miljöchef:

Peter Hultgen 0701512282
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan Färgelanda. Se skylt vid vägen söder om Ellenöbron längs väg 172. 0707714308

Tidsplan:

Anmälan: kl. 7:00-9:00 vid sekretariatet
Besiktning kl. 7:00-9:00 på startplattan, tänk på att ha hjälm skor overall handskar med fram i
besiktningen.


Förarsammanträde 9:30 vid sekretariatet
Första start 10:00
Finaler ca 14:00
Prisutdelning ca 15:30

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre omgångar.

Poängberäkning 1a -7p, 2a - 5p, 3a - 4p, etc.

SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG.
Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter lottning av tävlingsledare och
administrativ chef.

Finaler:
A-final i alla klasser
B-final vid över 18 anmälda i senior.
B-final vid över 11 anmälda i dam samt junior.
C-final vid över 36 anmälda i klassen.
Runner-up tillämpas i finalerna.

Antal varv i kval: 3 stycken
Antal varv i final: 5 stycken

Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar.

Rödflaggat heat körs om direkt eller direkt efter det heat som redan står uppställt på
startplattan.

Vid varje heatseger i kvalen erhålls 1 st lott värd 150 kronor till billotteriet som dras efter
tävlingen.

Vinnaren av A-finalen i varje klass erhåller 15 st lotter till billotteriet värde 2250kr.
Vinnaren av B-finalen i varje klass erhåller 5 st lotter till billotteriet värde 750kr.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal startande maximerat till 120 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 startande

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

max 6 bilar i bredd med ljusstart

Miljö:

Enligt G6. Avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig. Nya regler angående pressening! Se gemensamma regler (Bulletin)

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter i samma heat av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior, Dam 300kr
Junior 200kr

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelning, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara iklädd
föraroverall.


Upplysningar, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686. Petra Larsson 073 8000105

Återbud, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686. Petra Larsson 073 8000105

Anmälan till:

Anmalanonline.se

E-post:

peter.tjader77@gmail.com

Större fordon över 7meter
Skall meddelas före med sms till 0704955686, de kan bli
hänvisade till angiven plats.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se