Inbjudan till Likenäs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs Motorklubb

Tävling:

Vårfestivalen Ingår i "OPUS PRO Tour 2023"

Tävlingen inlagd:

2023-03-29

Tävlingsdatum:

2023-05-26 -> 2023-05-28

Sista anmälningsdatum:

2023-05-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Malin Jonsson 070-699 99 21

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Niclas Persson, Mats Myrberg

Domare:

Pernilla Hultman

Teknisk chef:

Niklas Broberg

Säkerhetschef:

Conny Holmberg

Miljöchef:

Edgar Amén
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby

Tidsplan:

Fredag:
Anmälan 18:00 - 21:15
Besiktning 18:00 - 21:30

Lördag:
Anmälan 06:00 - 07:45
Besiktning 06:00 - 08:00
Förarsammanträde 08:30 på startplattan
Första start 09:00

Söndag:
Första start 09:00Resultatlistan anslås:

På officiell anslagstavla i depån och på raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga tävlande kör 5 förlottade kvalomgångar á 3 varv, 4 omgångar på lördag samt 1
omgång och finaler på söndag. Finalerna körs med 5 varv.

Startspår lottas i raceoffice i kval och efter placering i final.

Ljusstart

ALTERNATIVSPÅR kommer köras och detta skall tas en gång per kval/final av samtliga förare.

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1p

Särskiljning efter resultat i omgång 5, 4, 3, 2, 1. Därefter sker lottning.

Lördag körs 2 omgångar, följt av paus (ca 45 min), sedan 2 omgångar.
Söndag körs 1 omgång, följt av paus (ca 45 min), sedan finaler.

Antal finaler beroende på antal startande i respektive klass.
Runner up tillämpas.

Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 startande

Startordning:

Junior, Dam/Vet, Senior. Ordningen kan komma att ändras för att underlätta vid delade bilar.

Startuppställning:

5-bils heat i kval (i största möjliga mån), 6-bils heat i finaler

Miljö:

Enligt FR reglemente

Åtgärd vid tjuvstart:

2 x alternativspår. Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente

Avgifter:

Startavgift:

Dam/Veteran/Senior: 300:-
Junior: 200:-

WO-avgift vid utebliven avanmälan på tävlingsdagen 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Prisutdelning sker vid startplattan.

FINASTE NYBYGGE BELÖNAS MED PRISPENGAR!

DEN TÄVLANDE SOM FÅR MEST ANBUD PÅ SIN BIL, KOMMER ERHÅLLA PRISPENGAR!


Upplysningar, telefonnummer:

Emil Johansson 072-208 78 63

Återbud, telefonnummer:

Malin Jonsson 070-699 99 21

Anmälan till:

anmalanonline.se eller till Malin Jonsson, 070-699 99 21, malinjonsson5@hotmail.com

E-post:

emil.johansson99@outlook.com

Delad bil:

Ange om och med vem ni delar bil när ni anmäler er till tävlingen.


Duschvagn:

Det kommer finnas duschvagn på plats under helgen.

Övrigt:

Hemmaförare stannar efter avslutad tävling och hjälper till med städning och sopor.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se