Inbjudan till Grimslövs MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Grimslövs MS

Tävling:

Försommarracet - deltävling i Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2023-04-23

Tävlingsdatum:

2023-05-27

Sista anmälningsdatum:

2023-05-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Johan Fransson 0725-327 291

Biträdande Tävlingsledare:

Torsten Cordes 0703-639 511

Racecontroller:

Mikael Pettersson 0707-320 026, Anders Johansson 0706-713 644

Domare:

Stefan Argus 0703-289 087

Teknisk chef:

Fredrik Pettersson 0733-969 948

Säkerhetschef:

Svante Lilja

Miljöchef:

Christer Jönsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Steninge RaceWay, belägen 6 km norr om Älmhult Rv. 23

Tidsplan:

07.00-08.45 Anmälan i röda boden
07.00-09.00 Besiktning på startplattan
09.15 Funktionärssamling vid anmälarboden
09.30 Förarsammanträde vid startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker efter avslutad tävling

Resultatlistan anslås:

Live på raceoffice samt anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
I kvalen körs 3 varv och i finalerna körs 5 varv.
Samtliga heat och startspår är förlottade.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Särskiljning vid lika poäng.
Särskiljning efter resultat i omgång 3, 2, 1. Därefter sker lottning.
Senior kör A, B, C-Final. D-final körs vid minst 50 anmälda i klassen
vid anmälningtidens utgång.
Junior körs A-final. B-final vid minst 15 anmälda vid anmälans utgång. C-final vid minst
25 anmälda vid anmälans utgång och D-final vid minst 30 anmälda vid anmälans utgång. Vid
färre än 7 juniorer anmälda vid anmälningstidens utgång körs i stället en fjärde omgång.

Dam/Veteran kör A-Final, B-Final körs vid minst 18 C-Final körs vid
minst 25 anmälda i klassen vid anmälningtidens utgång.

Runner-up tillämpas i finalerna.

Omflyttning av heat i en omgång kan ske.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp.
Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först.
Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och
omstart vid rödflagg.
Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten.
Detta ska ske på och av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)

Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Dam/veteran klass kör vid minst 12 förare anmälda. Vid färre än 12 anmälda vid anmälningstidens utgång lottas dessa in i seniorklass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 40, Max 100 totalt

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. Spår 1 mot publiken.

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Samtliga seniorer 300:-
Juniorer 200:-
Efteranmälningsavgift +200:-

Går bra o betala med swish

Avanmälan ska göras senast 2023-05-25 kl 07:00 annars debiteras en
WO-avgift på 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Johan Fransson, 0725-327291

Återbud, telefonnummer:

Johan Fransson, 0725-327291, Gärna via sms med namn och klubb. Innan den 21/5 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online.

Anmälan till:

Anmälan via anmälan Online och ska vara arrangören tillhanda senast 2022-05-21

E-post:

grimslovsms@hotmail.com

Betalning
All betalning på tävlingsdagen går bra med både kontant och swish

Kiosken
Om ni vill ha någon form av glutenfritt (korv/smörgås) så meddela gärna detta till
0725-32 72 91

Delade bilar
Meddela detta under övrig info vem du delar med och vilken klass.

El/Dricksvatten
Vi kan tyvärr inte erbjuda el/Vattnet vid vattentunnorna är endast avsedda
för bilar

Toalettvagn
Vi kommer även denna tävling ha tillgång till toalettvagnen

Hemmaförare för Grimslöv och Osby
Anmäl 1 funktionär med namn o telefonnummer till
0725-32 72 91


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se