Inbjudan till Lima Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lima Motorsällskap

Tävling:

Folkrace 2 dagars. Förlängd anmälan och tävlingen kommer att köras.

Tävlingen inlagd:

2023-04-05

Tävlingsdatum:

2023-06-03 -> 2023-06-04

Sista anmälningsdatum:

2023-05-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Patrik Wikström: 070-6493329

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Conny Holmberg: 070-6689575

Domare:

Annsofie Carlsson: 070-5342171

Teknisk chef:

Göran Thoors: 0706927043

Säkerhetschef:

Anders Wärmedal: 0735598948

Miljöchef:

Erik Klahr: 0703900021
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Mattsåsbanan, Torgås. Patrik Wikström: 070-6493329

Tidsplan:

Tidsplan: Fredag: 17.50-20.50 Administrativ incheckning
18.00-21.00 Besiktning
Lördag: 06.20-08.20 Administrativ incheckning
06.30-08.30 Besiktning.
08.45 Förarsammanträde på startplattan för tävlande.
09.00 Förarsammanträde på startplattan för tränande juniorer.
09.30 Första start.
Söndag: 09.20 Förarsammanträde för tävlande.
09.35 Förarsammanträde på startplattan för tränande juniorer.
10.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på officiella anslagstavlan och i Raceoffice. Resultatlistan publiceras i Raceoffice, finns tillgänglig i samband med prisutdelningen.

Tävlingens genomförande:

Lördag: 4 heat á 3 varv med alternativspår 1 ggn/heat.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Svartflagg och ej målgång = 0p. Förlottade heat.
Träningsheat mellan tävlingsklasser.

Söndag: 2 heat á 3 varv med alternativspår 1ggn/heat.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Svartflagg och ej fullbordat heat 0p. Förlottade
heat.
Träningsheat mellan tävlingsklasser

Finaler: Körs i 5 varv med alternativspår 1 ggn/final. Runner up.
Finaler efter antal startande meddelas i pm.

Vid särskiljning gäller följande:
1: Högsta totalpoäng alla 6 omgångar.
2: Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3: Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4: Tredje högsta poäng oavsett i vilken omgång.
5: Högsta poäng i omgång 6.5.4.3.2.1.
6: Vid lika i alla föregående sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen är öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam, veteraner. Träningsklass för 14-åringar med träningslicens

Antal startande i respektive klass:

Max 100 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 totalt

Startordning:

Junior, Dam/Veteran och Senior. Träningsklass mellan tävlingsklasser

Startuppställning:

Tävling: Kval 5 bilar i bredd. Ljusstart. Finaler 6 bilar i bredd. Ljusstart. Träning: max 6 bilar.

Miljö:

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval och finaler: Vid första tjuvstart dubbla alternativspår, andra tjuv av samma förare = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente.

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-
Junior: Fri Startavgift.
Träning: Fri träningsavgift

Avlysning: Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa
tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Stefan Frykstedt, 0703769299 Erik Klahr, 0703900021

Återbud, telefonnummer:

Therese Klahr, 0703991895

Anmälan till:

Tävling: Anmälan online Träning: Erik Klahr, 0703900021

E-post:

pabelzezzan@hotmail.com

Anbud:
Endast Söndag. Träningsbilar som ej deltagit i tävlingsheat är anbudsbefriade.

Säkerhet:
Rullad bil rullas ej tillbaka med föraren kvar i bilen. Brandsläckare enligt
folkracereglementet

Välkomna till en fartfylld helg i Västerdalarna


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se