Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Nationalsdagsracet 2023

Tävlingen inlagd:

2023-04-14

Tävlingsdatum:

2023-06-05 -> 2023-06-06

Sista anmälningsdatum:

2023-05-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Nellie Höök 070-58 04 981

Biträdande Tävlingsledare:

Robert Ledin

Racecontroller:

Mats Myrberg

Domare:

Bengt-Göran Bergin

Teknisk chef:

Jimmy Larsson

Säkerhetschef:

Linda Damberg

Miljöchef:

Nisse Höök
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion

Tidsplan:

Söndag 4/6:

Anmälan: 17.00-20.00 (i klubbstugan)

Besiktning: 17.15 -20.00 (på "nya" startplattan)


Måndag 5/6, tävlingsdag 1:

Anmälan: 13.00-16.00 (i klubbstugan)

Besiktning: 13.15 - 16.00 (på "nya" startplattan)

Funktionärsmöte: 15.30 (vid klubbstugan)

Förarmöte: 16.30 (på "nya" startplattan)

Första start 17.00


Tisdag 6/6, tävlingsdag 2:

Funktionärsmöte: 08.00 (vid klubbstugan)

Förarmöte: 08.30 (på "gamla" startplattan)

Första start: 09.00

Lunchpaus: Mellan omgång 4 och finaler

Anbud och prisutdelning vid klubbstugan efter avslutade finaler.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på klubbstugans officiella anslagstavla

Tävlingens genomförande:

Varje tävlande erbjuds att köra fyra kvalomgångar.
Omgång 1 och 2 körs på måndag 5 juni.
Omgång 3 och 4 och finaler körs på tisdag 6 juni.

Förlottade heat och startspår i kvalomgångar.
I finaler bestämmer antalet poäng i vilken ordning förare får välja startspår.

Tävlingen körs på långa banan. Tydlig banskiss skickas i startbekräftelse
och anslås på anslagstavla innan första start.
Dag 1: Start sker på "gamla" startplattan
Dag 2: Start sker på "nya" startplattan

Alternativspår kommer ej användas.

Startmetod med ljussignal.

A-finaler i alla klasser.
B-final vid minst 18 startande i varje klass.
C-final vid minst 36 startande i varje klass.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1
Vid lika poäng sker särskiljning enligt: Omgång 4,3,2 sedan 1.

Vid rödflaggat heat ska förare agera enligt gällande reglemente.

Anbud på måndag kväll efter omgång 2 för de som har avbrutit tävlingen.
Detta anmäls senast 15 minuter efter sista heat går i mål.
Anbudlista anslås därefter, och från den gäller 15 minuters anbudstid.

Dam och veteran kör varsin klass för sig.
Vid färre än 6 antal startande i vardera klass slås de ihop.

Arrangör bibehåller rätten att ändra antal finaler och kvalomgångar.
Vid mindre än 40 startande kommer tävlingen endast köras 6 juni.
Då gäller fyra omgångar och start från "nya" startplattan.
Detta meddelas i PM i god tid innan tävling.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 stycken.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 stycken.

Startordning:

Junior, Senior, Dam och Veteran.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart= minus 1 poäng i kvalet. Om samma förare tjuvstartar ytterligare en gång i samma heat = uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 3.2

Avgifter:

300 kr för senior, dam och veteran
200 kr för junior

500kr WO-avgift vid utebliven avanmälan på tävlingsdagen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Särskiljning - se tävlingens genomförande.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök - 070 38 06 566

Återbud, telefonnummer:

Nellie Höök - 070 58 04 981

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

tottohook@live.com

Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla två funktionärer vid
anmälan. Om inga funktionärer anmäls = föraren får ej starta.

Funktionärer
Funktionärer erhåller fikakorg med kaffe och annan dryck
innan första start. Vid lunch serveras matlåda från Hammarns Vägkrog.
Vid ev, allergier och specialkost meddelas Totto Höök 070- 38 06 566
senast fredag innan tävling.

Dricksvatten:
Vatten finns vid pumphuset och depån, dock ej dricksbart.

Opus PRO Tour 2023:
Tävlingen ingår i veterancupen Opus PRO Tour 2023.
Mer info finns att hämta på cupens officiella facebook-sida.

Segway Villian Cup:
Under tävlingen kommer uppvisning ske av Segway
Villian Cup. Mer info finns att hämta på https://segwaypowersports.se/segway-
villain-cup/ .

Junior träning
Klubben erbjuder sex platser för junior träning. Först till
kvar. Anmälan sker till TL Nellie Höök 070- 58 04 981Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se