Inbjudan till KolsvaMS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

KolsvaMS

Tävling:

Norsaracet

Tävlingen inlagd:

2023-04-13

Tävlingsdatum:

2023-06-03

Sista anmälningsdatum:

2023-04-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

-

Biträdande Tävlingsledare:

-

Racecontroller:

-

Domare:

-

Teknisk chef:

-

Säkerhetschef:

-

Miljöchef:

-
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

-

Tidsplan:

-

Resultatlistan anslås:

-

Tävlingens genomförande:

Tävlings inbjudan samt anmälan finns på:
https://www.raceoffice.se/Tavlingar/Inbjudan/116


Deltagare, klasser:

-

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

-

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

-

Startuppställning:

-

Miljö:

-

Åtgärd vid tjuvstart:

-

Däckbegränsning:

-

Avgifter:

-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

-

Upplysningar, telefonnummer:

-

Återbud, telefonnummer:

-

Anmälan till:

-

E-post:

simpa01@live.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se