Inbjudan till Fjärås Motorklubb, Fjärås

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fjärås Motorklubb, Fjärås

Tävling:

Deltävling 4 i Västkustcupen

Tävlingen inlagd:

2023-04-18

Tävlingsdatum:

2023-05-27

Sista anmälningsdatum:

2023-05-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Siv Carlsson 076-112 42 13

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Bo Johansson 070- 719 12 10

Domare:

Petra Larsson 073- 800 01 05

Teknisk chef:

Sonny Andersson 073-651 39 43

Säkerhetschef:

Josefine Möller 073- 619 21 41

Miljöchef:

Patrik Eriksson 073-727 60 17
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Förlandabanan, Ryadalsvägen 25 Fjärås 076-112 42 13

Tidsplan:

Fredag 26/5
18.00 Depån öppnar
18:30-21:00 Anmälan och besiktning
Besiktning sker på startplattan

Lördag 27/5
06:00 Depån öppnar
06:30-08:30 Anmälan
06.30-9.00 Besiktning

Besiktning samt förar sammanträde sker på startplattan

09:30 Förar sammanträde
10:00 Första start


Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan vid sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar körs á 3 varv samt finaler á 5 varv.
Runner up tillämpas i finalerna.
Alternativspår tillämpas och detta skall köras minst 1 gång per heat i samtliga kvalomgångar
och finaler.

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning gäller resultat från omgång 3,2,1.
Vid lika resultat sker lottning, berörda förare skall närvara vid lottningen.
Lottning äger rum vid sekretariatet.
Startspår i finalen väljs efter poäng.
Vid lika poäng lottas startspår av personal vid lottning.

DELADE BILAR: Glöm ej att meddela på anmälan om ni ska dela bil med någon och med vem.

Vid fler än 15 startande i Junior och Damklassen körs A- och B-final.
Vid fler än 35 Seniorer körs C- final och mer än 40 startande i Senior klassen körs D-final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior, Dam, Junior.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 startande totalt.

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

Ljusstart, med max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Förare som tjuvstartar ska åka alternativspåret 2 gånger. Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts föraren i från heatet/finalen.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Junior – 200 kr
Senior och Dam – 300 kr
Efteranmälan +100 kr, avanmälan senare än 48 timmar innan första start debiteras 500 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser utdelas till samtliga finalister.
Pristagare ska vara iförd stängd förar overall.


Upplysningar, telefonnummer:

Siv Carlsson 076-112 42 13

Återbud, telefonnummer:

Christina Bergendahl 070 – 550 92 80

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

fjarasmk@hotmail.com

Anmälan:
För giltig anmälan ska den vara tillhanda senast
Söndag den 21-05-2023 kl. 24:00.
Startavgift betalas på plats kontant (gärna jämna pengar) eller via Swish på tävlingsdagen.
Legitimation och giltig licens skall kunna uppvisas på plats. Licens visas via
pappersformat/bricka eller inloggad i SBF app.

Anbud:
Lastningsförbud t.o.m. 15 min efter att anbuden är offentliga.

Depå:
VIKTIGT ATT ANGE VID ANMÄLAN. Om du kommer med buss, husbil, husvagn
eller lastbil över 8 m längd då dessa hänvisas till speciell plats.
Vid önskan om delad depåplats krävs gemensam ankomst.
Max en servicebil eller husvagn per startande i depån.
OBS! Grillning sker under eget ansvar.
Depåtystnad kl. 23.00.

Ansvar:
Tävlingen anordnas i överenskommelse med Svenska bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser. Den som deltar i tävlingen gör detta på eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller
funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan
att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett
medieform offentliggör namnuppgifterna och eventuella foton.

Övrigt:
OBS! Hemmaförare behöver hjälpa till med att få tag i funktionärer och
förbinder sig att hjälpa till inför och efter tävlingen.
Funktionär (lägsta ålder 15 år) anges med namn och telefon i samband med anmälan.

Fri entré för förare och 2 mekaniker vid gemensam ankomst med tävlingsbilen.

Vägbeskrivning:
Se inbjudan på LOTS

Välkomna till Förlandabanan!

Fjärås MK:s tävlingsledning.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se