Inbjudan till Tidaholms Motorklubb Daretorp

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tidaholms Motorklubb Daretorp

Tävling:

Flaggracet 2:a deltävlingen i Skaraborgscupen

Tävlingen inlagd:

2023-04-27

Tävlingsdatum:

2023-06-06

Sista anmälningsdatum:

2023-05-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Klas-Åke Fredén 0766772162

Biträdande Tävlingsledare:

Sandra Nyström 0709281645

Racecontroller:

Jörgen Svensson 0706811624 och Erika Svensson

Domare:

Lars Davidsson 0705512108

Teknisk chef:

Jesper Larsson 0709901060

Säkerhetschef:

Jan Edlund 0767958583

Miljöchef:

Thomas Kristersson 0739942681
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tidaholms Motorstadion Daretorp

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:45

Besiktning 07:00 - 09:00

Förarsammanträde: 09:30 vid startplattan

Första start: 10:00

Lunchuppehåll: mellan omgång 2 och 3


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan samt på www.raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 kvalomgångar, poäng delas ut efter passerande av målflagg.
Poäng 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid lika poäng efter 3 kvalomgångar, särskiljning omgång 3, 2, 1, därefter lottning.
Kvalomgångarna kör 3 varv och Finalerna kör 5 varv

Seniorerna: A, B, C vid minst 48 startande körs även D final. Runnerupp tillämpas i alla finalerna.
Juniorer: A-final vid minst 15 startande eller fler körs även B-final med runnerup
Damer: A-final vid minst 15 startande eller fler körs även B-final med runnerup.
Veteraner: A-final vid minst 15 startande eller fler körs även B-final med runnerup.

Vid mindre än 6 anmälda i klasserna Dam och Veteran körs dessa ihop. Poäng till Skaraborgscupen räknas ändå separat.

Startmetod: Ljussignal.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

---

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

110 ordinarie 20 reserver

Startordning:

Heat indelning meddelas på tävlingsdagen då alla heat till kvalomgångarna lottas på tävlingsdagen.

Startuppställning:

max 6 i bredd

Miljö:

Se G6.1 samt FR3.1. Miljöfarligt avfall och sopor tas omhand av den tävlande. Det ska finnas presenning och oljeuppsamlare under varje tävlingsfordon samt brandsläckare vid varje bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid två tjuvstarter i samma heat av samma förare medför det uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Juniorer: Gratis

Seniorer: 300kr

Dam: 300kr

Veteran: 300kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister
Poäng till Skaraborgscupen

Upplysningar, telefonnummer:

Carina Tagesson 0709276627

Återbud, telefonnummer:

Carina Tagesson 0709276627

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

bjorkvik@hotmail.com

Efteranmälan:

Carina Tagesson 0709276627

Delade bilar:

Skriv i anmälan vem/vilka ni delar bil med

Kiosken

Kiosken är öppen

Hemmaförare:

Alla Tidaholms-förare ska vid anmälan namnge två funktionärer över 15 år


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se