Inbjudan till Kramfors MSK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kramfors MSK

Tävling:

Höga Kusten Racet 2-Dagars

Tävlingen inlagd:

2023-04-20

Tävlingsdatum:

2023-06-03 -> 2023-06-04

Sista anmälningsdatum:

2023-05-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Håkan Strindlund 070-269 55 31

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Stig-Roland Bohman 073-065 01 58

Domare:

Kurt Ehlin 070-603 68 06

Teknisk chef:

Patrik Jonsson 070-592 86 92

Säkerhetschef:

Per-Olof Johnsson 070-336 17 16

Miljöchef:

Martin Nordlöf 070-553 37 03
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kramfors, Sandvikenbanan. 070-269 55 31

Tidsplan:

Fredag 2 juni
Anmälan 17:00-21:00, Besiktning 18:00-21:00
Lördag 3 juni
Anmälan 7:00-9:00, Besiktning 7:00-9:15
Förarsammanträde 9:30
Första start 10:00
Söndag 4 juni
Första start 9:00

Resultatlistan anslås:

Anslagstavla vid kiosk och Raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Lördag 3 juni körs 4 kvalomgångar
Söndag 4 juni körs 2 kvalomgångar + finaler
Poängräkning Lördag: 7,5,4,3,2,1
Poängräkning Söndag: 10,7,5,4,3,2
Särskiljning 6,5,4,3,2,1
Vid lika särskiljning sker lottning via dator.
Alla 6 kval räknas.
Finaler:
Seniorer: A-B-C med runner-up
Juniorer, Damer, Veteran: beroende på antal startande med runner-up
Startordning: Juniorer, Veteran, Dam, Seniorer
Vid färre än 6 veteraner så lottas de in bland damerna.
OBS! Alternativspår kommer att användas som körs max en gång.
14-åringar kör efter varje kvalomgång
Startspår är förlottade av dataprogrammet enligt heat-lista.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Obegränsat men max 120 startande ekipage

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120

Startordning:

Juniorer - Damer och Veteraner - Herrar

Startuppställning:

6 bilar på startplattan

Miljö:

se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval/finaler: Direkt omstart. Två tjuvstarter av samma förare i samma heat = uteslutning

Däckbegränsning:

Fritt. Ej dubbdäck

Avgifter:

14-åringar gratis
Juniorer gratis
Damer/Seniorer/Veteraner 300 kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning efter anbudstidens utgång och sammanställning.
Pokaler till samtliga finalister samt övriga priser från våra sponsorer.

Upplysningar, telefonnummer:

Håkan Strindlund 070-269 55 31

Återbud, telefonnummer:

Marie Strömberg 070-665 36 89, vid återbud efter kl 10:00 torsdag 1 juni tas en avgift ut om 500 kr

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

kramfors.msk@hotmail.com

Anbud
Anbud på bilar som brutit efter första tävlingsdagen om så önskas av föraren.

Delad bil
Alla som delar bil SKALL meddela detta vid anmälan.

Kommer du med buss
Anmäl detta till Håkan Strindlund.

Kostnad för el
200 kr per ekipage, anmäls till Håkan Strindlund.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se