Inbjudan till Vännäs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vännäs Motorklubb

Tävling:

Nymans Däck 1-dagars

Tävlingen inlagd:

2023-05-03

Tävlingsdatum:

2023-06-03

Sista anmälningsdatum:

2023-05-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Per Johansson

Biträdande Tävlingsledare:

Erik Sjöström

Racecontroller:

Samuel Nilsen

Domare:

Johan Haraldsson

Teknisk chef:

Jörgen Ottosson

Säkerhetschef:

Stefan Lindahl

Miljöchef:

Erik Åström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Pengfors Motorstadion

Tidsplan:


Måndag 30 maj 24,00 Anmälan stänger online

Fredag 2 juni: 18,00 Depån öppnar
18,00-20,00 Adm. incheckning öppen
18,00-21,00 Frivillig besiktning

Lördag 3 juni: 08,00-09,30 Adm. incheckning öppen
08,00-10,00 Besiktning
10,30 Förarsammanträde Kan ev. ersättas av PM
11,00 Första start

OBS! Tidplaner kan komma justeras beroende på antalet anmälda.

Resultatlistan anslås:

Löpande i depån, på raceoffice.se och på vannasmk.se och onbf.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs enligt G 15.
Lördag 3 juni
Samtliga startande kör 4 st. kvalomgångar om 3 varv. 6 bil/heat. Samtliga kvalomgångar
räknas till finaler

Söndag 4 juni
Samtliga startande kör 2 st. kvalomgång om 3 varv. 6 bil/heat. Samtliga kvalomgångar
räknas till finaler

Finaler: Herrar:
A, B, C, (D-final om 60 st. eller fler anmälda) om 5 varv. 6 bil/heat
Dam/Jun/Supersenior: A, (B-final om 15 st. eller fler
anmälda, C-final om 20 st. eller fler anmälda) om 5 varv. 6 bil/heat Runner-up gäller i finaler
Alternativspår kommer att tillämpas: En gång per heat (dock max 1 gång per heat)
Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil

Felaktig start: Första bil som utför felaktig start tilldöms 2xJoker (alternativspår). Samtliga
bilar uppmärksammas då genom observationsskylt att man byter bestraffningsmetod, till att
nästa bil som utför felaktig start blir utesluten ur heat.
Samma metod i kval och finaler.

Rödflaggat heat: Omstart av rödflaggat heat SKALL ske direkt efter det att heat har
flaggats av.
Ingen reparation av fordonet är tillåtet

Bilbyten: Inga bilbyten tillåts.

Depå: Miljökrav enligt G2
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt att ta ut
miljöavgift på 1000 kr för de förare/bilar som inte rättar sig efter dessa regler, gäller även
servicefordon.
Tänk på att servicefordon (dragbilar & bussar) inte är försäkrade i depån All försäljning i
depån förbjuden. Tillstånd inhämtas hos arrangören.
All grillning skall ske på anvisad plats av säkerhetsskäl
BUSSAR: Ni som har ”stora” bussar var vänlig meddela storleken i anmälan.
Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg,
den skall vara väl synlig.
Saknas brandsläckare = straffavgift 500:- enl. FR-regl. 2022
Stickprov på alkotest kommer att ske under tävlingsdagarnaDeltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Ingen begränsning

Gallringsmetod:

Ingen gallring

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Herrar, Damer, Junior, Supersenior

Startuppställning:

1-6

Miljö:

Miljökrav enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2xjoker

Däckbegränsning:

Fritt, odubbat. Däcksvärmning ej tillåten

Avgifter:

Herr / Dam / Supersen. 300:-
Junior: Fri!
Efteranmälan 200:-
Tävlingsavgifter kan betalas med kort eller Swish på nr: 123 601 05 32
.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning: Kval 1-4: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p. Kval 5-6:
1:an 14p, 2:an 10p, 3:an 8p, 4:an 6 p 5:an 4p 6:an 2 p.
Särskiljning: Högsta poäng i heat 6, 5, lördagens hopslagna totalpoäng, därefter lottning.

Hederspriser till alla finalister. Stora verktygsatser till vinnaren i Dam, Herr och Veteran-klass.
Däck till juniorvinnaren.
Däck och Fajsförgasare kommer att utlottas.

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Lindgren 070-669 77 73

Återbud, telefonnummer:

vmk@vannasmk.se

Anmälan till:

endast via anmalanonline.se

E-post:

erik@vannasmk.se

PM 1
OBS! Då antalet anmälda är för få så har tävlingsledningen beslutat att ändra till en
1 dagars tävling. Därav har vi förlängt anmälningstiden till 31/5.


Vännäs MK, Umeå AK & Nymans Däck Hälsar er varmt välkomna


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se