Inbjudan till Tomelilla Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla Motorklubb

Tävling:

Kvällsfestival

Tävlingen inlagd:

2023-05-08

Tävlingsdatum:

2023-06-02

Sista anmälningsdatum:

2023-05-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Berne Svensson, 0705-552957

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson, 0723-631747

Racecontroller:

Lars-Gunnar Olsson, Roberth Krondahl

Domare:

Rebecca Lennartsson, 0767-638793

Teknisk chef:

Jonathan Eriksson

Säkerhetschef:

Fredrik "Berra" Persson

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan, Tomelilla

Tidsplan:

Anmälan Raceoffice på fältet kl 15:30-17:00.
Besiktning i hallen kl 16:00-17:15.
(uppmanar förarna att ha personlig utrustning på vid besiktning.)
Förarsammanträde kl 17:40.
Första start kl 18:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavla i depå, samt digitalt: www.resultattavlan.se Gäller även heatindelning. Den fysiska tavlan i depån är den officiella.

Tävlingens genomförande:

Förarsammanträdet hålls fysiskt framför klubbstugan. Samtliga förare ska innan
förarsammanträdet skriva på signeringslistor som finns vid klubbstugan.


Banslinga:
Korta spåret utan alternativspår. (Gamla spåret)
Seniorer kör 2 kvalomgångar, därefter kvalificeringsheat och finaler.
Juniorer kör 2 kvalomgångar sedan final.

Kvalomgångarna körs 3 varv.
Kvalificeringsheat och finaler körs 5 varv.

Seniorer: De 36 bästa förarna efter 2 kvalomgångar går vidare till 6 st kvalificeringsheat.
Ettan i varje kvalificeringsheat går vidare till A-final, tvåan i varje kvalificeringsheat går
vidare till B-final.

Framkallning till heat sker via heat-tavlan på backen.
Uppställning till start sker efter tvätthallen. Kör fram till start genom tvätthallen.
Efter framkallningsfunktionärs anvisning, kör ner på vägen framför
läktaren. Förare som inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när heatet rullar ner
mot startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet.

Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte framkallningen eller tävlingsledningen beslutar
annat.

Startspår på startplattan förlottas i heatindelningen.
Vid ev bestraffningsflagga sker utfart från banan genom ravinen ner till depån.

Startmetod: Tummen upp från startpersonal och den röda lampan tänds, ready-to-race
skylt, starten går när den gröna lampan tänds.

Särskiljning: Vid lika poäng inför kvalificeringsheaten, särskiljes enligt följande: 1:a hand
andra kval, 2:a hand första kval, därefter lottning.

Finaler: Alla finaler körs 5 varv. Seniorklass kör A-final och B-final, juniorklass kör A-final.
Utfart från banan genom grinden efter avslutat heat, direkt höger
efter grinden över backen ner i depån.

Vid delad bil kan byte av förare ske utanför grinden i startsvängen.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer. Damer kör i Seniorklassen.

Antal startande i respektive klass:

Max 60 st seniorer. Ingen begränsning juniorer.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 60 st seniorer, ev bortlottade hamnar på reservlista som rings in i ordning vid avanmälningar,

Startordning:

Sen - Jun

Startuppställning:

Max 6 bilar på ett led.

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2 .

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning vid första tjuvstarten i både kval, kvalificering och finaler. Omstart direkt.

Däckbegränsning:

Gällande folkracereglemente.

Avgifter:

Senior 300kr / Junior 200kr .
WO-avgift 500kr om man inte avanmäler sig.
Betalningsalternativ: Swish eller kontant.

Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med
domaren avlysa tävlingen.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 för alla. Poängen från båda kvalen räknas.
Pris till samtliga finalister.
Prisutdelning sker direkt efter seniorernas A-final nere på startplattan.
Pristagarna ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Berne Svensson, 0705-552957 eller Julia Jönsson, 0723-631747

Återbud, telefonnummer:

Innan den 28/5 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Därefter senast 2023-05-31 kl 18:00. ENDAST sms till 076-1996890. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid.

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

anmälan@tomelillamk.com

Lotteri:

Alla startande seniorer kommer att vara med i en utlottning av en folkracebil.
Ditt lottnummer är ditt startnummer. OBS! Gäller endast seniorer!
Förare ska ha passerat startlinjen för att räknad som startande.

Anbud:

Anbud lämnas i besiktningshallen senast 15 minuter efter avslutad prisutdelning. Anbud på
samtliga bilar. Endast anbudslappar som
tillhandahålls av TMK är giltiga vid anbud. Kontant betalning eller Swish. Anbudslappar finns
att hämta i depåsekr.
Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.

Protester:

Ev protester lämnas till förarkontaktman som sedan kontaktar tävlingsledningen. Telenr finns
anslaget på anslagstavlan.

Delande bilar:

Ange på anmälan med vem man delar bil med.

Bärgning:

Bilar som behövs lyftas ut med lastmaskin placeras vid infarten till crossbanan. Inga bilar lyft
inne i depån.

Avlastning/Lastning:

Sker på fältet. Inga släp i depån. Släpvagnsparkering i skogen enl skyltar. Depån öppnas
fredag den 2/6 kl 12:00. Det är inte tillåtet
att förhandsboka några platser i depå innan denna öppnas.
Pga säkerhetsskäl tillåts inga husvagnar i depån.

Mekaniker:

Förare får tre entréband och dessa delas ut i Raceoffice i
samband med anmälan. Armband ska sitta på armen vid ingång till depå. Gäller även
föraren.

Rödflaggat heat:

Förare från rödflaggat heat kör ut från banan, svänger höger på vägen mot
depån och svänger sedan direkt till framkallningsfållorna för uppställning till
omstart. Inget mekande är tillåtet. Vätskor är tillåtet att fylla på i framkallningsfållorna.
Är föraren inte klar för start när heatet rullar ner mot startplattan så är man inte med i
heatet. (Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.)

Kiosk:

Kioskerna är öppna under tävlingen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se