Inbjudan till Films MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Films MK

Tävling:

Nationaldags racet

Tävlingen inlagd:

2023-05-10

Tävlingsdatum:

2023-06-06

Sista anmälningsdatum:

2023-05-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Helen Brännare 072 152 56 64

Biträdande Tävlingsledare:

Ove Eklund 070 586 93 71

Racecontroller:

Jörgen Adolfsson 070 440 35 08

Domare:

Björn Stålborn 070 592 25 76

Teknisk chef:

Fredrik Bergsten 070 805 20 20

Säkerhetschef:

Stefan Elmnert 070 669 63 96

Miljöchef:

Ove Nordberg 070 222 07 75
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bergbybanan

Tidsplan:

Anmälan och besiktning 6/6 mellan 06,30 - 09,00
Förarsammanträde 09,30
Första start 10,00

Lunchpaus efter 2 omgångar

Funktionärsanmälan 08,30 - Funktionärssammanträde 09,00

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla vid klubbstuga

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar
A,B och C final (vid minst 20 startande i resp. klass med runner-up system
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1
Särskiljning via resultat i sista omgång


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Beror på fördelningen av antalet anmälda

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Enl. G6.1 Avfall och dyl. lämnas på anvisad plats. Tänk på att brandsläckare till var bil skall placeras synligt

Åtgärd vid tjuvstart:

I kvalomgång vid en tjuvstart 1p avdrag, 2 tjuv av samma förare=uteslutning i heat, I finalomgång 2 tjuvstarter av samme förare=uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enl FR Reglemente

Avgifter:

Junior 200: -
Senior & Dam/Veteran 300: -
Avanmälan inom 24h till start debiteras 500: -

Arrangören förbehåller sig rätten att i samråd med domare avlysa tävlingen vid force majure

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning efter A-finaler
Pokaler till samtliga finalister

Lastning av bilar tidigast 15 min efter anbuden gjorts offentliga

Upplysningar, telefonnummer:

Tilda Ekenberg 070 718 81 61

Återbud, telefonnummer:

Åsa Rollving 070 865 31 30

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

info@filmsmk.se

Hemmaförare

Samtliga hemmaförare skall anmäla minst en (1) funktionär. Anmälan sker till info@filmsmk.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se