Inbjudan till Mariestads MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mariestads MS

Tävling:

Kvällsracet OBS, ANMÄLAN VIA RaceOffice.se

Tävlingen inlagd:

2023-05-16

Tävlingsdatum:

2023-06-09

Sista anmälningsdatum:

2023-05-05
Funktionärer

Tävlingsledare:

.

Biträdande Tävlingsledare:

.

Racecontroller:

.

Domare:

.

Teknisk chef:

.

Säkerhetschef:

.

Miljöchef:

.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Grevby Motorbana, ca 1 mil norr om Mariestad

Tidsplan:

Länk till inbjudan

https://www.raceoffice.se/Tavlingar/Inbjudan/131

Resultatlistan anslås:

raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Länk till inbjudan

https://www.raceoffice.se/Tavlingar/Inbjudan/131

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

.

Startuppställning:

.

Miljö:

.

Åtgärd vid tjuvstart:

.

Däckbegränsning:

.

Avgifter:

Länk till inbjudan

https://www.raceoffice.se/Tavlingar/Inbjudan/131

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Länk till inbjudan

https://www.raceoffice.se/Tavlingar/Inbjudan/131

Upplysningar, telefonnummer:

.

Återbud, telefonnummer:

.

Anmälan till:

RaceOffice.se

E-post:

mariestad@raceoffice.se

Ny på RaceOffice


Länk till att skapa användare
https://www.raceoffice.se/Identity/Account/Register

När du loggar in första gången, skapa en tävlingsprofil!

När du loggar in på raceoffice så hamnar du på din profil sida
Där finns det ett fält med texten ”tävlingsprofil” klicka på gröna knappen och lägg till önskade
tävlingsklasser

klicka på inbjudningar
Klicka på Mariestads tävling

läs igenom inbjudan

längst ner hittar du en knapp bredvid den klass du har behörighet till
är knappen grön är anmälan öppen
är knappen gul med texten ”ställ mig i kö” är klassen full och du hamnar på reservlista
är knappen gul med texten ”efteranmälan” så kan du anmäla dig men det tillkommer ev en
efteranmälningsavgift


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se