Inbjudan till Östmarks MFF

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Östmarks MFF

Tävling:

2-Dagars Älgjaktsrace

Tävlingen inlagd:

2023-07-18

Tävlingsdatum:

2023-09-23 -> 2023-09-24

Sista anmälningsdatum:

2023-09-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Moa Andersson 0702149188

Biträdande Tävlingsledare:

Andreas Arvidsson 0705208908

Racecontroller:

Sven Sandberg/Karin Åslund

Domare:

Joakim Hallengren

Teknisk chef:

Jimmy Olsson 0702762016

Säkerhetschef:

Leif Larsson

Miljöchef:

Ronnie Ericson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östmarks Motorbana 0705208908

Tidsplan:

Fred 22/9
Anmälan 17.30-20.45
Besiktning 18.00-21.00

Lörd 23/9
Anmälan 06.15 -07.30
Besiktning 06.30-07.45
Förarmöte 08.30
Första start 09.00

Sönd 24/9
Första start 09.00


Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavla i depån

Tävlingens genomförande:

Vid färre än 40 anmälda deltagare ställs tävlingen in.
Vid 40-60 anmälda deltagare körs 1-dagars tävling lörd 23/9 med 4 kvalomgångar samt finaler.
Vid fler än 60 anmälda deltagare så körs 2-dagars med 4 kvalomgångar på lördag samt 2-
kvalomgångar och finaler på söndag.
Startspår lottas i raceoffice i kval och efter placering i final.
Antal finaler beroende på antal anmälda i respektive klass.
Damer och veteraner (beroende på antal anmälda) kan komma att kvala tillsammans men kör
separata finaler.
I kvalen körs 3 varv, i finalerna körs 5 varv. Alternativspår körs, Runner up tillämpas.
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 vid samma poäng inför finalerna sker särskiljning från sista omgång
fallande till första.
Vid 30 anmälda förare i respektive klass körs även jumbofinaler.
Jumbofinal körs med de 6 förare med 6 fullföljda kval med minst antal poäng inkörda.
PM anslås på anslagstavlan

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Junior, Dam, Veteran , Senior

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Juniorer, Damer, Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

6-bilsheat (i möjligaste mån) Startljus

Miljö:

se G 6.1 samt FR 3.1

Åtgärd vid tjuvstart:

1 poängs avdrag vid tjuvstart, 2 tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. FR reglementet (ej dubbdäck)

Avgifter:

Anmälningsavgifter
Senior/Dam/Veteran 300 kr
Junior 200 kr

WO avgift 500 kr (vid senare avanmälan än 48 timmar före första start)

swishmöjligheter finns i anmälan, kiosk samt vid anbudsläggande

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister


Upplysningar, telefonnummer:

0705208908 Andreas 0706920199 KjellÅke

Återbud, telefonnummer:

0705208908 Andreas 0706920199 KjellÅke

Anmälan till:

online tom 2023-09-17

E-post:

motorgarden@telia.com

Besiktningen

Vid besiktningen skall förarna vara iklädda föraroverallen samt i bilen medtaga den 6 kilos
brandsläckare som sedan ska placeras väl synligt vid depåplats


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se