Inbjudan till Stockholms bilklubb/Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/Folkrace Åland

Tävling:

Trade It Åland – ”POTATISRACET”

Tävlingen inlagd:

2023-08-02

Tävlingsdatum:

2023-09-30 -> 2023-10-01

Sista anmälningsdatum:

2023-09-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer, tel. +358400745076

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Björkman Tobias, tel. +3584575541503

Domare:

Lindroth Kaj, tel. +3584573134186

Teknisk chef:

Stumbins Rustams, tel +3584575801724

Säkerhetschef:

Danielsson Jonas, tel. +3584573424023

Miljöchef:

Strode Julija, +358401272740
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

FREDAG
kl. 17.00 Depån öppnar
kl. 18:00-20:00 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 18:00-20:00 Besiktning på banan

LÖRDAG
kl. 08:00-09:30 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 08:00-09:30 Besiktning på banan
kl. 10:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl. 10:30 Förarmöte i depån
kl. 11:00 Start

SÖNDAG
kl. 9:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl. 9:30 Förarmöte i depån
kl. 10:00 StartResultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan vid startplattan efter avslutad tävling

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i tre klasser: Junior, Dam/Veteran och Senior.
Om anmälda i klassen Dam/Veteran inte uppnår minst 15 deltagare slås klassen ihop med
seniorklassen.

Samtliga klasser körs fyra omgångar med fyra varv/heat.

Finaler
A, B, C final för seniorer.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antalet startande.

"Runner up" tillämpas i finalerna som körs i fem varv.

Alternativspåret körs en gång/heat, även i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1.
Särskiljning vid lika poäng sker enl. placering i omgång 5,4,3,2,1 och därefter lottning.

Minimiantalet startande för tävlingens genomförande: 15 st.

Förarna kan byta heat om teknisk orsak finns och om annan förare är villig att byta plats.
Ändringen anmäls till starten.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

max 100 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista upprättas om >100 seniorer är anmälda.

Startordning:

Juniorer, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

Max sex (6) bilar i bredd med "Ready to race"-skylt följd av lampstart.

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Två (2) st. tjuvstarter av samma ekipage leder till uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Juniorer 200SEK/20€
Övriga 300SEK/30€
Vid återbud senare än 48 timmar före tävling kommer en avgift om
500SEK/50€ att debiteras.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker genast efter anbudstidens slut utanför sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Bonn Åsa, tel. +358500548149

Återbud, telefonnummer:

Bonn Åsa, tel. +358500548149

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

abonn@abo.fi

Hemmaförare:

Hemmaförare SKALL anmäla en funktionär till
tävlingen till Philip Lund via messenger eller per telefon 0401680661 samt hjälpa till med
uppstädningen av området efter avslutad tävling.

Reseinformation:

OBS!!
Kommer du från Sverige? Boka då er resa i god tid p.g.a. stort tryck på båtarna! Mer
information om bokningskoder och dylikt hittas på
https://www.alandsmotorklubb.ax/medlemsformaner/

Tänk på att SBF även har avtal med Tallink/Silja Line för resor till
Finland!
Finnlines kör även mellan Kapellskär och Långnäs på Åland samt Viking Line mellan
Stockholm-Mariehamn/ Långnäs och kan vara ett resealternativ!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se