Inbjudan till Timrå Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Timrå Motorklubb

Tävling:

Inställd !!!! Sista Chansen

Tävlingen inlagd:

2023-08-22

Tävlingsdatum:

2023-09-23

Sista anmälningsdatum:

2023-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Roger Åström 0768355870

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Patrik Johansson 070-3567292

Domare:

Bengt Eriksson 0703221234

Teknisk chef:

Patrik Jonsson KMSK 0705928692

Säkerhetschef:

Christoffer Johansson 0738292882

Miljöchef:

Kenneth Ytterbom 0703001401
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Stenrike Raceway. Kontakt: Jenny Andersson 070-347 89 48

Tidsplan:

Anmälan 07.00 – 09.00
Besiktning 07.00 – 09.15
Förar sammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande vid sekretariatet. Samt online

Tävlingens genomförande:

kvalomgångar där alla räknas. Heat om 6 bilar. Poängberäkning . 7, 5, 4,
3, 2, 1
A-, B-, C final med runner-up, beroende på antal startande.
Startordning: juniorer, veteraner, damer, seniorer. OBS. Alternativspår
kommer att användas!
Särskiljning: 3-2- 1. Vid samma poäng sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Max 6 bilar

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 30 startade total på alla klasser

Startordning:

Juniorer, veteraner, damer, seniorer

Startuppställning:

Ljusstart med sex bilar i bredd så långt som möjligt

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Om samma förare gör två tjuvstarter i samma heat innebär det uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Seniorer, Veteraner och Damer 300 kr, Juniorer och 14 -åringar Gratis!

Vid återbud efter kl 10 Torsdag 21/9 tas en avgift ut om 500kr enligt
FR2.0 i Tävlingsregler
Folkrace

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Särskiljning: 3-2- 1. Vid samma poäng sker lottning.
Prisutdelning efter anbuds tidens utgång och samanställning

Upplysningar, telefonnummer:

070-347 89 48 Jenny Andersson

Återbud, telefonnummer:

070-347 89 48 Jenny Andersson

Anmälan till:

http://www.anmalanonline.se/folkrace/

E-post:

tavlingtmk@hotmail.com

Delade bilar:
Skall meddelas vid anmälan vilka som delar bil.

Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i
samråd med domaren
avlysa tävlingen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se