Inbjudan till Karlstads MotorClub-Bil, Karlstad

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstads MotorClub-Bil, Karlstad

Tävling:

NGK-Master 2023

Tävlingen inlagd:

2023-08-15

Tävlingsdatum:

2023-09-30 -> 2023-10-01

Sista anmälningsdatum:

2023-09-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson, Dals MK, 072-251 95 05

Biträdande Tävlingsledare:

Jörgen Svensson och Moa Andersson

Racecontroller:

LG Bran

Domare:

Klas-Åke Fredén 076-677 21 62 och Joakim Hallengren 073-150 76 17

Teknisk chef:

Mats Lilja 070-668 89 97, Lars Buhr 070-644 03 17 och Patrik Andersson 076-046 65 28

Säkerhetschef:

Emil Söderquist

Miljöchef:

Morgan Bergqvist
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion i Karlstad

Tidsplan:

DAM och SENIOR:
Anmälan fredag kl. 17.45-19.45 samt lördag kl. 06:15 -07.45.
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.

Besiktning fredag kl. 18.00-20.00 samt lördag kl. 06.30-08.00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.
Tävlingsoverall på vid besiktning.

Depån öppnar fredag kl. 12.00
Funktionärsmöte på startplattan kl. 08.10
Förarmöte på startplattan kl 08.20
Första start kl. 09.00.

JUNIOR:
Junior anmäler sig och besiktar på lördagen om tid finnes.
Anmälan söndag 05.45 – 07.45
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.

Besiktning söndag 06.00 – 08.00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.
Tävlingsoverall på vid besiktning.

Ställplats för tävlingsbil fram till efter anbuden på lördag meddelas av
klubben senare.
Depå öppnar lördagskväll för juniorer, tid beror på när tävlingen på
lördag tar slut.
Inga juniorbilar får ställas i depån innan lördagskväll. Startförbud ges
om detta inte följs.
Dam och senior bilar som inte lämnat tävlingsområdet innan 08.00
söndag får ej lämna förens
tävlingen är slut.
Förarmöte på startplattan kl 08.20
Första start kl. 09.00.

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan under tävling. Slutlig lista läggs ut på hemsidan.

Tävlingens genomförande:

LÖRDAG SENIOR&DAM
Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade med förlottade startspår.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning
fortfarande behövas
tillämpas lottning.'

Finaler
Finaler kör i 5 varv.
Dam kör A, B-finaler
Senior kör A, B, C-finaler
Runner up tillämpas

Alla bilar som tävlar på lördagen går på anbud på lördagen.

SÖNDAG JUNIORER
Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade med förlottade startspår.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning
fortfarande behövas
tillämpas lottning.

Finaler
Finaler kör i 5 varv.
Juniorer kör A, B, C-finaler
Runner up tillämpas.

Alkotest kan komma att ske både lördag och söndag, enligt reglemente
G7.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, damer och juniorer.

Antal startande i respektive klass:

96 Seniorer och 36 damer. Juniorer 120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

132 totalt lördag. 120 totalt söndag.

Startordning:

Damer, seniorer – Lördag. Juniorer – Söndag

Startuppställning:

Startuppställning Max 6 bilar i bredd, ljusstart.

Miljö:

Enligt reglementet FR 3.0, miljöfarligt avfall tas omhand av den tävlande, sopor tas med hem. Det skall finnas presenning och oljeuppsamlare under bilarna samt brandsläckare vid varje bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten/heat -1 poäng, andra tjuvstarten i samma heat av samma förare blir uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet. Endast däck utan slirskydd.

Avgifter:

Damer och seniorer 300 kr i anmälningsavgift.
Juniorer 200 kr i anmälningsavgift.

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med
domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förarna skall ha tävlingsoverall vid prisutdelningen för att få pris.

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Svensson, 070-6811624

Återbud, telefonnummer:

stefan.kmcbil@gmail.com eller 070-2131071 (endast sms)

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

stefan.kmcbil@gmail.com

Övrig information
Ingen El finns i depåområdet. Tystnad i depån
senast klockan 22.00 både fredag och lördag. Faktafunktionär start - Ari Mensonen och
faktafunktionär mål - Stefan Clifford Berusningsmedel. enligt G7.2

Delade bilar
Delade bilar meddelas i anmälan. Viktigt att båda
som ska dela meddelar
detta. Går inte att dela bil mellan lördag och söndag.

Servicefordon
Större servicefordon meddelas i anmälan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se