Inbjudan till Dals mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals mk

Tävling:

Septemberracet. Obs anmälan sker via raceoffice

Tävlingen inlagd:

2023-08-21

Tävlingsdatum:

2023-09-23

Sista anmälningsdatum:

2023-09-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Bo johansson

Domare:

Lars Davidsson

Teknisk chef:

Jonny brustuen

Säkerhetschef:

Lars Andersson

Miljöchef:

Peter Hultgren
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan.

Tidsplan:

Första start 09.00.

Resultatlistan anslås:

.

Tävlingens genomförande:

.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

.

Startuppställning:

.

Miljö:

.

Åtgärd vid tjuvstart:

.

Däckbegränsning:

.

Avgifter:

.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

.

Upplysningar, telefonnummer:

.

Återbud, telefonnummer:

.

Anmälan till:

Raceoffice

E-post:

Tdi060606@hotmail.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se