Inbjudan till Kalmar Motorklubb, Kalmar

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar Motorklubb, Kalmar

Tävling:

Oktoberracet, Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2023-08-23

Tävlingsdatum:

2023-10-14

Sista anmälningsdatum:

2023-10-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anja Strömberg 0738243287

Biträdande Tävlingsledare:

Sebastian Idensjö 0790241909

Racecontroller:

Michael Sörensen 0709148041

Domare:

Per-Erik Åberg 0706580821

Teknisk chef:

Johan Runesson 0702632285, bitr. Martin Carlsson 0703385225

Säkerhetschef:

Christer Wolf 0727231722

Miljöchef:

Lina Leandersson 0702848737
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skogstorps Motorcentrum

Tidsplan:

Depåtystnad slutar 08.00, inga tävlingsbilar får startas före detta.

Anmälan 08.00-09.00, vid kansliet.

Besiktning 08.00 - 09.15, på startrakan.

Förarsammanträde 9.30, vid huvudposteringen.

Första start 10.00

OBSERVERA att depåtystnad gäller fram till 08.00 och efter 18.00 på vår anläggning,
dvs att inga tävlingsbilar får startas under den tiden.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat och slutresultat anslås på anslagstavlan vid prispallen

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens regler, hittas på www.smalands-bilsport.nu

Samtliga förare kör 2 kvalomgångar, därefter lunchpaus följt av kvalomgång 3 och
finaler.
Kvalheat körs om 3 varv, Finaler 6 varv.
Poängutdelning 7-5-4-3-2-1, särskiljning vid lika poäng görs efter resultat i omg
3,2,1 därefter lottning.

Runner up tillämpas, service sker på anvisad plats.
Finaler enligt smålandscupens regler.

Startmetod sker med tumme upp, ready to race-skylt och Startljus.

Olika bansträckningar kan förekomma, detta meddelas vid förarsammanträdet.

Omflyttning mellan heat i en omgång kan ske för att jämna ut antal startande.

Rödflaggat heat körs om direkt, står det redan ett heat uppställt på startplattan körs
det heatet först.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens, samtliga klasser enligt cupreglerna

Antal startande i respektive klass:

Min 40st, Max 100st totalt

Gallringsmetod:

Enligt Smålandscupens regler.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 40st, Max 100st totalt. Reservlista kan upprättas om behov uppstår

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet

Startuppställning:

Upp till 6 bilar i bredd

Miljö:

Enligt gemensamma regler G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 3.2

Avgifter:

Startavgift för senior, dam & veteran 300kr, Junior 200kr. Startavgiften betalas vid
anmälan på tävlingsdagen, kontant eller Swish.
Administrativ avgift vid anbud betalas kontant.
Protest betalas kontant.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Smålandscupens prisbord lottas ut.

Upplysningar, telefonnummer:

Christer Wolf 0727231722

Återbud, telefonnummer:

Efter anmälans utgångstid på SMS till 0738146732

Anmälan till:

Endast på Anmälan Online

E-post:

kmkanmalan@telia.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se