Inbjudan till Årjängs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Årjängs MK

Tävling:

HÖSTRACET OBS! ANMÄLAN TILL raceoffice.se

Tävlingen inlagd:

2023-09-04

Tävlingsdatum:

2023-10-07

Sista anmälningsdatum:

2023-08-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Nellie Höök 0705804981

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Erika Svensson 0703004319

Domare:

Björn Andersson 0706764194

Teknisk chef:

Johnny Brustuen 0723707576

Säkerhetschef:

Morgan "Bubbla" Johansson 0703379944

Miljöchef:

Camilla Emilsson 0730928996
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Nordmarkens Motorstadion Töcksfors 0703379944

Tidsplan:

.

Resultatlistan anslås:


Tävlingens genomförande:

.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:


Startuppställning:


Miljö:


Åtgärd vid tjuvstart:


Däckbegränsning:


Avgifter:


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:


Upplysningar, telefonnummer:

Johnny Brustuen 0723707576

Återbud, telefonnummer:

Johnny Brustuen 0723707576

Anmälan till:

raceoffice.se

E-post:

Till Johnny Brustuen jb@rosendalmaskin.no


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se