Inbjudan till Munkfors MC Munkfors

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Munkfors MC Munkfors

Tävling:

Folkrace med final i OPUS Pro Tour

Tävlingen inlagd:

2023-09-05

Tävlingsdatum:

2023-10-07

Sista anmälningsdatum:

2023-10-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jörgen Svensson 070-681 16 24

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Niclas Persson 0703559674

Domare:

Joakim Hallengren

Teknisk chef:

Gert Berglund 070 640 18 22

Säkerhetschef:

vakant

Miljöchef:

Christina Gren
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tomtfallets motorstadion

Tidsplan:

Anmälan kl 07,00 – 08,45 Vid anmälan ska en ifylld ”mekanikeranmälan” lämnas.
Besiktning kl 07,00 – 09,00
Funktionärssammanträde 09,15
Förarsammanträde 09,30
Första start kl 10,00


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås vid sekretariatet på Munkfors MC:s hemsida och på Facebook

Tävlingens genomförande:

Alla tävlande kör tre heat. Alternativspåret skall köras minst en gång per heat/final. Förlottade
heat. Startspår förlottade i kval och efter placering i finaler. Poäng 7,5, 4, 3, 2,1. Vid eventuell
särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3, 2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning. Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem varv. Antal finaler är
beroende på antalet startande. Runner up i finalerna. De sex förare som fullföljt alla omgångar
utan svart flagg och fått lägst poäng kör jumboheat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90

Startordning:

Träningsjuniorer, dam, veteran, jun och sen.

Startuppställning:

5 bilsheat. I finalerna 6 bilar.

Miljö:

Enligt FR-reglementet G2, tomgångskörning i depå max 1 minut. Presenning och oljeuppsamlare för minst 10 liter skall finnas under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart får den som tjuvstartat två varv i alternativet. Tjuvstart två gånger i samma heat medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Sen/Dam 300: - Jun 200:-


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Återbud, telefonnummer:

Yvonne Gräsberg 070-3396263 Christina Gren 070-3974341

Anmälan till:

Anmälan online http://nt.sbf.se/folkrace eller Yvonne Gräsberg, Bäckv. 13 66931 DEJE, 0552-104 82

E-post:

munkforsmc@gmail.com

Det finns inget dricksvatten vid anläggningen.Alkoholmätning kan förekomma.Regler för OPUS Pro Tour finns på facebookOBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se